Vragen en antwoorden over de tegemoetkoming medisch afval

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de regeling rondom medisch afval.

Kan ik een tegemoetkoming krijgen als ik medisch afval heb?

Inwoners kunnen een tegemoetkoming krijgen als zij door hun ziekte extra kosten maken vanwege medisch afval.

Wat voor regeling is er?

Als mensen aantonen dat ze medisch afval hebben krijgen ze de tegemoetkoming ongeacht 
het aantal keren dat afval wordt weggebracht. Bij toekenning van de tegemoetkoming geldt deze regeling voor 4 jaar.

Voor wie is deze regeling?

Voor inwoners die door een ziektebeeld structureel veel medisch restafval hebben, zoals stomazakken, incontinentiemateriaal of infuuszakken. 

Waarom is er voor deze mensen een aparte regeling?

Inwoners met een medische aandoening kunnen veel restafval hebben. Voor deze inwoners is het namelijk niet mogelijk om medisch afval en restafval apart te scheiden. Zij kunnen anders veel extra kosten krijgen door het nieuwe betaalsysteem. 

Waarop is de hoogte van de tegemoetkoming gebaseerd?

De tegemoetkoming is gebaseerd 208 stortingen van restaval op jaarbasis. Op jaarbasis ontvangt u daarom € 166,40. 
Deze aantallen zijn in samenspraak met belangenpartijen zoals de Adviesraad Wmo en het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten overeengekomen.

Hoe is de hoeveelheid van 208 keer per jaar bepaald?

Deze hoeveelheid is gebaseerd op informatie van belangenpartijen zoals de Adviesraad Wmo en het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten.

Wat nu als ik veel meer medisch afval heb?

Als blijkt dat 208 keer niet voldoende is, wordt per situatie bekeken of het aantal verhoogd moet worden. 

Hoe wordt getoetst of u recht heeft op de tegemoetkoming?

Aan de hand van de aangeleverde documenten zal worden beoordeeld of dit medisch afval betreft. 

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?

U aanvraag kunt tot uiterlijk 1 november indienen

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?

Indien u tijdig heeft aangevraagd en blijkt dat u recht heeft op de tegemoetkoming, ontvangt u deze in de maand december.

Geldt de tegemoetkoming per persoon of per huishouden?

Deze tegemoetkoming wordt per huishouding verstrekt. Dus niet per persoon.

Moet ik ieder jaar opnieuw aanvragen of opnieuw bewijsgegevens aanleveren?

U hoeft niet ieder jaar opnieuw aan te vragen. Indien u een toewijzing heeft dan is deze voor vier jaar van toepassing. Daarna zult u opnieuw weer een aanvraag moeten indienen. U hoeft jaarlijks niet opnieuw bewijsstukken aan te leveren.