Vragen en antwoorden over de tegemoetkoming medisch afval

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de regeling rondom medisch afval.

Als er een nieuw betaalsysteem komt voor de afvalstoffenheffing, hoe gaat het dan met inwoners die op medische grond structureel veel restafval hebben?

Inwoners kunnen een tegemoetkoming krijgen als zij door hun ziekte extra kosten maken om afval weg te gooien. Vanwege uw privacy moet u hiervoor eerst het formulier 'Informatieverzoek' (pdf, 132 kB) invullen en opsturen. Wij informeren u daarna hoe u een aanvraag kunt indienen.

Wat voor regeling komt er?

Inwoners die op medische grond veel restafval hebben, kunnen na 1 juli 2020 (wanneer de kosten voor afval veranderen) per jaar 208 keer zonder extra kosten hun restafval naar de ondergrondse container brengen. 

Voor wie is deze regeling?

Voor inwoners die door een ziektebeeld structureel veel medisch restafval hebben. Bijvoorbeeld stomazakken, incontintentiemateriaal of infuuszakken. 

Waarom is er voor deze mensen een aparte regeling?

Inwoners met een medische aandoening kunnen veel restafval hebben. Voor deze inwoners is het namelijk niet mogelijk om medisch afval en restafval apart te scheiden. Zij kunnen anders veel extra kosten krijgen door het nieuwe betaalsysteem. 

Hoe is de hoeveelheid van 208 keer per jaar bepaald?

Deze hoeveelheid is gebaseerd op informatie van belangenpartijen zoals de Adviesraad Wmo en het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten.

Wat nu als ik veel meer medisch afval heb?

Als blijkt dat 208 keer niet voldoende is, wordt per situatie bekeken of het aantal verhoogd moet worden. 

Hoe wordt dit getoetst?

Een toetsing vindt plaats op basis van te overleggen documenten. Als u het formulier 'Informatieverzoek' indient, informeren wij u vervolgens persoonlijk welke informatie we van u nodig hebben. Dit doen we op deze manier vanwege uw privacy.

Moet ik voor 1 juli aanvragen?

Nee dat hoeft niet. U kunt het hele jaar een tegemoetkoming aanvragen. Als u op basis van uw ziekte vanaf 1 juli al recht heeft op een tegemoetkoming, krijgt u met terugwerkende kracht een tegemoetkoming.

 

Wanneer ontvang ik de tegemoetkoming?

Op basis van de registratie op uw afvalpas ontvangt u begin 2021 een aanslag voor het aantal keren dat u restafval heeft weggegooid in de periode 1 juli - 31 december 2020. U krijgt de tegemoetkoming ruimschoots voor deze aanslag uitbetaald. De totale kosten van het aantal keren dat u afval heeft weggegooid komen wel op uw aanslag te staan, maar kunt u dus compenseren met uw tegemoetkoming.