Frituurvet of frituurolie

Oud frituurvet of -olie kunt u laten afkoelen en daarna opvangen in een oude plastic fles of een leeg melkpak.

De fles of het melkpak met het oude vet kan in de gele minicontainer bij het inzamelpunt bij diverse supermarkten. Ook kunt u oud frituurvet of -olie inleveren bij de afvalbrengstations.  

Van het oude frituurvet en -olie wordt biobrandstof gemaakt. Een ander deel van de oliën en vetten wordt bewerkt en geschikt gemaakt als grondstof voor de industrie.

Meer informatie

Heeft u vragen of meldingen over frituurvet of -olie? Belt u dan naar de PreZero servicelijn, telefoonnummer 0800-3666999.