Zwerfvuil

We willen graag de stad schoonhouden. Bewoners kunnen hierbij helpen. Daarom zijn verspreid over de stad ondergrondse containers voor restafval voorzien van een zwerfvuilklep.

Door deze zwerfvuilklep kunt u klein afval in de container doen.

Vanwege het invoeren van Omgekeerd Inzamelen worden er veel ondergrondse containers voor restafval bijgeplaatst. Deze containers worden standaard voorzien van een zwerfvuilklep.

Aanvraag

Nieuwe ondergrondse containers voor restafval worden standaard voorzien van een zwerfvuilklep. Bestaande ondergrondse containers kunnen worden vervangen door een container met zwerfvuilklep. U kunt hiervoor een aanvraag doen via afval@arnhem.nl . Vermeldt u daarbij de locatie die u in gedachten heeft.

Uitgelicht