Geen grond en zand bij afvalbrengstations

Momenteel kunnen we ten gevolge van gewijzigde landelijke regelgeving tijdelijk geen grond en zand accepteren op het afvalbrengstation.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een Kamerbrief op 8 juli 2019 nieuwe regels vastgelegd voor het accepteren en bemonsteren van grond en zand, die gevolgen hebben voor de afzet van ingenomen grond door onze verwerker SUEZ. Zij zoeken naar een oplossing om zo snel mogelijk opnieuw deze afvalstromen te kunnen accepteren. Tot die tijd verzoeken wij u om deze afvalstroom niet te brengen naar de afvalbrengstations. We spannen ons in om in samenwerking met Suez zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden.