Vraag en antwoord containers afsluiten

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen rondom de aankomende sluiting van de ondergrondse containers, de afvalpas en het scheiden van afval.

Afsluiten containers

Waarom is het zo belangrijk dat de containers voor restafval weer worden afgesloten?

We sluiten de ondergrondse containers, zodat alleen Arnhemmers met hun afvalpas afval in de containers kunnen gooien. Op dit moment gooien namelijk ook niet-Arnhemmers en bedrijven afval in de container, terwijl de Arnhemmers via de afvalstoffenheffing nu betalen voor de verwerking van dit afval.

Worden alle ondergrondse containers afgesloten?

De containers voor restafval en de containers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken worden afgesloten en kunnen met een afvalpas worden geopend. De ondergrondse containers voor papier en glascontainers kunnen zonder pas gebruikt worden.

Wat betaal ik, als ik afval weggooi in de ondergrondse container restafval?

Alle Arnhemse huishoudens betalen nu jaarlijks een vast bedrag, de afvalstoffenheffing. Dit systeem blijft hetzelfde als de ondergrondse containers weer dicht gaan.

Wanneer worden de ondergrondse containers weer afgesloten?

De gemeente gaat dit per wijk doen. U wordt een paar weken van te voren geïnformeerd wanneer de containers bij u in de wijk worden afgesloten.

Hoe voorkomt de gemeente dat er afval naast de container wordt geplaatst?

Als de containers dicht gaan, zijn de schonebuurtcoaches in de wijk. Zij informeren u graag en helpen bij het gebruik van de afvalpas. Ook wordt er goed gecontroleerd door de gemeente of er geen afval naast de ondergrondse containers wordt gezet. We gaan er wel vanuit dat inwoners met gebruik van hun afvalpas het restafval in de ondergrondse container gooien.

Ik ruim regelmatig zwerfafval op. Waar laat ik dat nu?

U kunt zwerfafval gewoon in de ondergrondse restafval gooien. Alleen heeft u nu een pasje nodig om de container te openen. U betaalt geen extra kosten als u afval weggooit.

Wat registreert het nieuwe softwaresysteem van de ondergrondse containers?

Het nieuwe softwaresysteem telt het aantal zakken dat in totaal in de containers wordt gegooid, zodat de containers op tijd geleegd kunnen worden.

Waarom worden de ondergrondse containers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken ook afgesloten?

We sluiten de ondergrondse containers voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) ook af, omdat deze PBD container en restafval container dezelfde vorm en inwerpklep hebben. Ook staan ze vaak naast elkaar. Om te voorkomen dat hierin per ongeluk restafval wordt gegooid, zijn beide alleen nog met een afvalpas te openen. Als er restafval in de ondergrondse container voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken wordt gegooid, kan de inhoud van de ondergrondse container namelijk niet meer hergebruikt worden en gaat het naar de vuilverbranding. Dat willen we voorkomen.

Is de koppeling van de afvalpas en het huisadres ongedaan gemaakt?

Nee, de afvalpas is nog altijd gekoppeld aan het huisadres. Dit komt omdat de afvalpas ook gebruikt moet worden bij het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation. Er zijn afvalsoorten die u hier gratis kunt aanbieden en afvalsoorten die u 6 keer per jaar gratis kunt aanbieden. Als u de afvalpas scant bij de ondergrondse container wordt de chipcode van de afvalpas gecontroleerd en gaat de container open. Op de container wordt het nummer van uw afvalpas niet opgeslagen. Ook op uw afvalpas wordt niets geregistreerd.Het softwaresysteem bij de ondergrondse containers registreert alleen het aantal zakken dat er in de container wordt gegooid.

 

Afvalpas

Is de huidige afvalpas nog te gebruiken?

Ja, ieder huishouden heeft als het goed is een afvalpas. Deze afvalpas heeft u namelijk ook nodig als u afval wegbrengt naar het afvalbrengstation. Deze afvalpas kunt u ook gebruiken voor het openen van een ondergrondse container.

Waarom heb ik een afvalpas nodig?

U heeft een afvalpas nodig om de ondergrondse container voor restafval en de ondergrondse container voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken te openen. Ook heeft u deze pas nodig om grofvuil en andere afvalsoorten weg te brengen naar de Afvalbrengstations.

Kan ik grofvuil ook gratis aanbieden met de afvalpas?

Op het gebied van grofvuil verandert er niets. Het ophalen aan huis kost € 36,50 per m3 en het brengen van afval naar het Afvalbrengstation is zes keer per jaar gratis voor maximaal 1 kubieke meter per keer. U heeft hiervoor wel de afvalpas nog steeds nodig.

Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat nu?

U kunt bij SUEZ een nieuwe afvalpas aanvragen. Dit kan via www.afvalbalie.nl of door te bellen naar SUEZ servicelijn 0800 366 69 99.

Wat betaal ik voor een nieuwe afvalpas?

Normaal gesproken betaalt u € 10,50 uur voor een nieuwe afvalpas. In de periode dat de containers weer worden afgesloten en u kunt uw afvalpas niet meer terugvinden, ontvangt u eenmalig gratis een nieuwe afvalpas.

Ik heb een nieuwe afvalpas aangevraagd, maar de oude toch teruggevonden. Wat nu?

Als u een nieuwe afvalpas heeft aangevraagd wordt de oude afvalpas automatisch geblokkeerd.We ontvangen de oude pas wel graag retour. U kunt dit retour sturen via het Antwoordnummer dat op de afvalpas staat.

Ik wil graag een tweede afvalpas aanvragen. Kan dat?

Ja, dat kan. Voor een tweede afvalpas betaalt u € 10,50.

Mijn mantelzorger stort altijd mijn afval. Kan hij/zij ook een afvalpas krijgen?

Bij elk adres hoort standaard 1 afvalpas. U kunt natuurlijk uw afvalpas meegeven aan uw mantelzorger om het afval voor u in de ondergrondse container te gooien. Als u de mantelzorger een eigen pas wilt geven, moet u een extra pas aanvragen voor € 10,50.

We wonen met meer huurders in een woning. Kunnen we meer pasjes krijgen?

Als er meer studenten of kamerbewoners op hetzelfde adres wonen, kunnen er gratis meerdere afvalpassen worden aangevraagd. Stuur dan een mail naar afval@arnhem.nl.  

Ik heb een bedrijf. Heb ik ook recht op een afvalpas?

Nee, de ondergrondse containers zijn alleen voor particulier gebruik. Voor bedrijfsafval moet u een contract afsluiten met een erkende inzamelaar van bedrijfsafval.

 

Algemeen

Waarom moest de gemeente de ondergrondse containers zonder pas toegankelijk maken?

De gemeente moest van de Autoriteit Persoonsgegevens rond de zomer van 2017 de ondergrondse containers zonder pas toegankelijk maken, omdat de privacy van inwoners door de wijze van data-verzamelen in het geding kwam.

Waarom mogen de ondergrondse containers nu wel weer dicht?

De ondergrondse containers krijgen een nieuw softwaresysteem. Hierdoor worden geen gegevens van de afvalpas, zoals het nummer, meer geregistreerd. Het is daardooor voor de gemeente niet mogelijk te achterhalen hoe vaak en wanneer een inwoner afval weggooit. De aanpassing van het softwaresysteem is voor de Autoriteit Persoonsgegevens de reden om te oordelen dat de containers weer gesloten kunnen worden. De containers zijn zo alleen nog toegankelijk voor inwoners van Arnhem.

Wat registreert het nieuwe softwaresysteem?

Het nieuwe softwaresysteem telt alleen het aantal zakken dat in totaal in de containers wordt gegooid, zodat de containers op tijd geleegd kunnen worden.

Wordt er nu nooit meer wat geregistreerd met de afvalpas?

De gemeente wil in 2020 wel een ander betaalsysteem invoeren, waarbij afval scheiden loont. Er wordt dan gewerkt met een vast en een variabel tarief. Op dat moment worden wel gegevens geregistreerd bij het pasgebruik om het variabele deel van de heffing te kunnen berekenen.

 

Afval scheiden loont

Moet ik bij een ander betaalsysteem voor elke afvalstroom betalen?

Als er een ander betaalsysteem komt voor de afvalstoffenheffing is er een vast en een variabel tarief. Uit het vaste tarief worden de kosten om gescheiden afval zoals groente- en tuinafval, papier en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken in te zamelen en te verwerken betaald. Daarbovenop betalen inwoners per keer een bedrag als ze restafval aanbieden (variabel tarief). Hoe meer restafval een huishouden aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing is.

 

Wat betekent een ander betaalsysteem voor de minima?

Er wordt gekeken naar de tarieven en regelingen voor de minima. Op dit moment worden huishoudens op bijstandsniveau volledig kwijtgescholden voor de gehele afvalstoffenheffing. De bedoeling is dat de minima straks ook met het nieuwe betaalsysteem er niet op achteruit gaat, maar zij moeten wel goed afval scheiden. De gemeenteraad neemt hier nog een besluit over.

Als er een nieuw betaalsysteem komt hoe gaat het dan met mensen die op medische gronden veel afval hebben?

Voor deze mensen komt een regeling waarbij rekening wordt gehouden met hun situatie. Zij kunnen extra afval aanbieden zonder extra kosten. Er komt een laagdrempelige aanvraagprocedure.

Als er een nieuw betaalsysteem komt hoe gaat het dan met mensen in een flat/appartement die groente-, tuin en fruitafval niet kunnen scheiden?

Als er in een flatgebouw meer dan 50% van de bewoners (met een minimum van 10 huishoudens) gft-afval willen scheiden, dan zorgt de gemeente voor een gft-voorziening voor het complex. Inwoners kunnen altijd, ook nu al, individueel gebruik maken van een citybin. Dit is een 40-liter emmer voor gft-afval. 

Waarom gaat de gemeente niet over tot nascheiden?

De gemeente heeft gekozen voor 'omgekeerd inzamelen'. Restafval moet worden weggebracht naar een ondergrondse container. Herbruikbaar afval zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier, plastic verpakkingen, blik, drinkpakken wordt opgehaald. Voordelen zijn dat gescheiden afval beter is voor het milieu en duurzaam is. Ook kan restafval op een gewenst moment weggebracht worden. Bij nascheiding wordt restafval in een fabriek door een machine gescheiden. Lang niet alle afvalsoorten kunnen bij nascheiding uit elkaar worden gehaald of zijn nog geschikt om te hergebruiken. Oud papier, groente- fruit- en tuinafval, textiel dat in aanraking is geweest met restafval is bijvoorbeeld niet meer her te gebruiken.