Diftar

Diftar is een vorm van afvalstoffenheffing. De huidige afvalstoffenheffing kent alleen vaste tarieven. Bij diftar is een deel van het tarief vast en een deel variabel. In dit systeem kan men de rekening beperken door goed afval te scheiden en weinig restafval in te leveren.

Per zak restafval wordt een bedrag in rekening gebracht. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal zakken restafval dat een huishouden aanbiedt. Het aanbieden van gescheiden afval zoals GFT, PMD, papier en glas gaat geen extra geld kosten. Het college wil op termijn diftar invoeren. De invoering van dit nieuwe betalingsysteem is een logisch vervolg op de komst van het omgekeerd inzamelen in Arnhem.

Update 4 juli 2018

Op dinsdag 3 juli 2018 heeft de Arnhemse gemeenteraad ingestemd met het uitstellen van de invoering van diftar. Dat betekent voor inwoners dat het betalen per afvalzak voor restafval niet per 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Een nieuwe datum voor de invoering is er nog niet. Wel wordt er achter de schermen gewerkt om diftar in de toekomst in te voeren. Zodra er meer duidelijkheid is over de termijn van invoering wordt daarover gecommuniceerd. Tot die tijd geldt in Arnhem het principe van omgekeerd afval inzamelen.

Vraag- en antwoordlijst

Waarom wil het college diftar invoeren?

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor diftar omdat het de inwoners van Arnhem zal stimuleren meer afval te scheiden en inwoners zelf invloed krijgen op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De invoering van Omgekeerd Inzamelen was een eerste stap in die richting. We willen de hoeveelheid restafval omlaag brengen. Hiervoor is een betere afvalscheiding nodig, en beter nog, een ander koopgedrag zodat afval kan worden voorkomen. Arnhem zit nu op gemiddeld 225 kg restafval per inwoner per jaar. We willen dit door Omgekeerd Inzamelen en diftar omlaag brengen richting de 100 kg per inwoner per jaar.  

Waarom eerst Omgekeerd Inzamelen en nu diftar?

Omgekeerd Inzamelen en diftar sluiten heel goed op elkaar aan. Ze hebben allebei tot doel om het scheiden van afval te stimuleren. Medio 2018 doet heel Arnhem mee met Omgekeerd Inzamelen en hebben de meeste mensen* de voorzieningen om afval te scheiden dicht bij huis. Met diftar komt er er ook een financiële prikkel om afval te scheiden. Immers door goed afval te scheiden kun je de kosten voor afvalstoffenheffing zelf beïnvloeden. Bij diftar kun je door goed afval te scheiden de afvalstoffenheffing beperken. 

*Voordat diftar kan worden ingevoerd, moeten we nog enkele knelpunten oplossen. Onder andere de inzameling van medisch afval bij chronisch zieken, het waar nodig ombouwen van containers voor kleine zakken restafval en de inzameling van GFT-afval in hoogbouw. In het najaar van 2018 start een proef met de inzameling van GFT-afval in hoogbouw. 

Uitgelicht

afvalpas
Wat vindt u van onze website?