Omgekeerd Inzamelen profs

header subsite omgekeerd inzamelen

header subsite omgekeerd inzamelen

Meer afval scheiden

‘Omgekeerd Inzamelen’ is een nieuw systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval dat het burgers gemakkelijker maakt om hun afval gescheiden aan te bieden.

Het aanbieden van restafval wordt daarentegen wat moeilijker gemaakt. Burgers worden hierdoor gestimuleerd hun afval beter te scheiden. Doel is meer hergebruik van huishoudelijk afval en het verminderen van de hoeveelheid restafval en C02- uitstoot.

Wat vindt u van onze website?