Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden als zwerfafvalvrijwilliger. Zo weten wij hoeveel zwerfafvalvrijwilligers actief zijn en kunt u een zwerfafvalpas aanvragen.

Wilt u in aanmerking komen voor een zwerfafvalpas? Vul dan het aanmeldformulier (pdf, 83kb) volledig in. 
Om een goed beeld te krijgen en houden van onze stad registreren wij zwerfafvalpassen en blijven we in gesprek met onze vrijwilligers. Zo houden we de administratie van de waardevolle zwerfafvalpassen zorgvuldig op orde. Lees voordat u de zwerfafvalpas aanvraagt goed de 'Gebruikersvoorwaarden' door. Let op: u kunt alleen een zwerfafvalpas aanvragen als u meerderjarig bent. 

Gebruikersvoorwaarden

De gemeente Arnhem stelt zwerfafvalpassen ter beschikking aan zwerfafvalvrijwilligers: Dit zijn Arnhemmers die bijdragen aan een schone leefomgeving en zwerfafvalacties uitvoeren in de buurt.
Met de zwerfafvalpas kun u het zwerfafval storten in een ondergrondse restafval container.
Aan het storten van afval afkomstig uit de openbare ruimte met de zwerfafvalpas zijn geen kosten verbonden, in tegenstelling tot het storten met een afvalpas die bedoeld is voor huishoudelijk afval. Dit verschil is de voornaamste reden dat de gemeente Arnhem een aantal voorwaarden verbindt aan het houden en gebruiken van een zwerfafvalpas.

U heeft zich aangemeld als zwerfafvalvrijwilliger, waarbij u heeft ingestemd met een aantal voorwaarden.

 • U gebruikt de zwerfafvalpas uitsluitend voor het storten van door u verzameld zwerfafval uit de openbare ruimte in een ondergrondse restafval container.
 • Indien u adoptant bent van een openbare afvalbak, gebruikt u de pas uitsluitend voor het storten van het afval uit de adoptiebak in een ondergrondse restafval container.
 • Per huishouden wordt maximaal één zwerfafvalpas verstrekt, alleen meerderjarige inwoners van Arnhem kunnen een zwerfafvalpas krijgen.
 • Het is verboden om met de zwerfafvalpas eigen (huishoudelijk) afval of afval van anderen te storten.
 • De zwerfafvalpas blijft eigendom van de gemeente Arnhem.
 • De zwerfafvalpas geeft geen toegang tot de afvalbrengstations.
 • Chemisch of ander gevaarlijk afval mag u niet storten in een ondergrondse container (maak hiervoor een melding in de Fixi-app).
 • Grof afval mag u niet storten in een ondergrondse container; dit kan de inwerpopening blokkeren (maak hiervoor een melding in de Fixi-app).
 • Uw locatie/opschoongebied wordt weergegeven als punt op de kaart van actieve vrijwilligers in de wijk/stad (de weergave is niet te herleiden naar persoonlijke gegevens).
 • De gemeente Arnhem kan u benaderen voor evaluatiegesprekken.
 • Bij vermoeden van misbruik of ander oneigenlijk gebruik mag de gemeente Arnhem de zwerfafvalpas blokkeren en innemen.
 • Als uw zwerfafvalpas kwijt of gestolen is, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met ons via afval@arnhem.nl om uw pas te laten blokkeren. Dit om misbruik te voorkomen.
 • Indien u niet langer zwerfafvalvrijwilliger kunt of wilt zijn, kunt u zich afmelden bij afval@arnhem.nl. De zwerfafvalpas stuurt u op naar: Antwoordnummer 5000, 6800 WC Arnhem (zonder postzegel).
Omgang met persoonsgegevens

De gegevens die u opgeeft voor het aanmelden als zwerfafvalvrijwilliger en voor het aanvragen van een zwerfafvalpas worden door de gemeente gebruikt om u als zwerfafvalvrijwilliger te registreren. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van zwerfafval-gerelateerde zaken. Via e-mail ontvangt u informatie in de vorm van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van activiteiten om Arnhem schoon te houden en ervaringen van medevrijwilligers. Het door u opgegeven opschoongebied wordt verwerkt als een punt op de kaart van actieve vrijwilligers in de stad of wijk. Deze stip is niet herleidbaar naar uw gegevens.

De gemeente registreert de stortingen die u met uw zwerfafvalpas doet. Deze gegevens worden gebruikt om te monitoren of u de zwerfafvalpas in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden gebruikt. Ook gebruiken we deze gegevens om met u in gesprek te gaan over uw ervaringen als zwerfafvalvrijwilliger en hoe de gemeente u daarbij kan ondersteunen. Om het gebruik en de beleidsdoelstellingen van de gemeente met de zwerfafvalpas te analyseren en te evalueren maakt de gemeente rapportages aan de hand van de geregistreerde stortingen. Deze rapportages zijn niet herleidbaar naar u.

Wilt u meer informatie over hoe de gemeente persoonsgegevens verwerkt in het kader van de afvalinzameling? Ga naar www.arnhem.nl/afval voor de privacyverklaring. Daarin staat ook welke rechten u heeft of waar u terecht kunt met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.