Huisvesting statushouders

In Arnhem zorgt de instroom van statushouders voor een toenemende druk op de sociale woningmarkt. Om de wachttijd voor woningzoekenden niet te laten oplopen, is de gemeente op zoek naar aanvullende huisvesting. Wij zoeken daarvoor, samen met woningcorporaties en verhuurders, naar woonruimten.

Nederland heeft al enige tijd te maken met een stijging van het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt. Een aanzienlijk deel van deze vluchtelingen krijgt een verblijfsvergunning voor vijf jaar en wordt hiermee statushouder.  Op het moment dat de vergunning is verleend, moeten deze mensen binnen een bepaalde tijd het Azc kunnen verlaten en gehuisvest worden in woningen of andere woonvormen. Het COA verdeelt elk half jaar de statushouders over de gemeenten.

Op dit moment zijn er veel statushouders die een woning zoeken. In Arnhem zorgt deze instroom van statushouders voor een toenemende druk op de sociale woningmarkt. Om de wachttijd voor woningzoekenden niet te laten oplopen, is de gemeente op zoek naar aanvullende huisvesting. Wij zoeken daarvoor, samen met woningcorporaties en verhuurders, naar woonruimten. Omdat het om statushouders met verschillende achtergronden en persoonlijke situaties gaat, komen meerdere soorten woningen in aanmerking. U kunt hierbij denken aan een kamer, etage, tuinhuis, huis of andere ruimten die geschikt zijn om te slapen, eten en leven.

Heeft u woonruimte beschikbaar die u zou willen verhuren? Dan bespreken wij graag de mogelijkheden met u.

 

Uw Reactie
Uw Reactie