Riool en water

Informatie over uw eigen rioolaansluiting en het gemeentelijk rioleringsplan. Ook vindt u hier onze visie op de beken, fonteinen en het overige water in Arnhem.

  • Rioolaansluitmelding

    Met de rioolaansluitmelding meldt u aan de gemeente Arnhem dat u een rioolaansluiting wilt op het gemeentelijke rioolstelsel.

  • Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

    Op lozingen die niet vanuit een huishouden of een inrichting (een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden is het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ van toepassing.

  • Riool verstopt

    De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Voor het onderhoud en het functioneren van het gemeentelijk riool betaalt u rioolheffing. Als gebruiker bent u ook verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de riolering. Is de riolering verstopt? In sommige gevallen kunt u dit zelf oplossen.