Riool en water

Informatie over uw eigen rioolaansluiting en het gemeentelijk rioleringsplan. Ook vindt u hier onze visie op de beken, fonteinen en het overige water in Arnhem.

 • Rioolaansluitmelding

  Met de rioolaansluitmelding geeft u aan de gemeente aan om afvalwater, regenwater, water uit beheer- of zinkputten, rioolwater of spoelwater via het gemeentelijk riool te gaan lozen.

 • Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

  Op lozingen die niet vanuit een huishouden of een inrichting (een bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden is het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ van toepassing.

 • Riool verstopt

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Voor het onderhoud en het functioneren van het gemeentelijk riool betaalt u rioolheffing. Als gebruiker bent u ook verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de riolering. Is de riolering verstopt? In sommige gevallen kunt u dit zelf oplossen.

 • Gebruik van het riool

  Het riool is alléén voor de afvoer van plas, poep, wc-papier en (vuil)water uit huishoudens zoals douche, toilet, gootsteen, was- en afwasmachine. Verkeerd gebruik veroorzaakt verstopping en schade aan het riool en het milieu!

 • Rioolstelsels in Arnhem

  Schoon drinkwater en de hygiënische afvoer van uitwerpselen via het riool, maken dat de Nederlander een stuk ouder wordt dan 100 jaar geleden.

 • Klimaatsubsidie waterschap

  Als inwoner van Arnhem-Zuid kunt u subsidie krijgen van het waterschap voor maatregelen die uw tuin, huis of straat klimaatbestendig maken. De subsidieregeling Klimaatactief is geldig vanaf 1 januari 2018.

Uw Reactie
Uw Reactie