Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij huiselijk geweld is thuis geen veilige plek meer. Bijvoorbeeld omdat een gezinslid gewelddadig is tegen een kind of volwassene. Huiselijk geweld wordt ook gepleegd door niet-huisgenoten, bijvoorbeeld een verzorger, een ex-partner of een familielid

Veilg Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ook in coronatijd staat Veilig Thuis 24/7 klaar. Voor advies en melding bel gratis 0800-2000 of chat gratis en anoniem met een medewerker voor advies via www.veiligthuis.nl

Bij direct gevaar, bel 112.

Tips en hulp voor slachtoffers 

Kinderen en jongeren 

Volwassenen

  • Bel Veilig Thuis op 0800-2000 - gratis - 24/7
  • Zie de tips van de Rijksoverheid, zo voorkom je dat de spanningen thuis oplopen
  • Bel de luisterlijn, bel 0900-0767
  • Chat met Moviera via  www.Moviera.nl

Wat valt onder huiselijk geweld?

Huiselijk geweld kent vele vormen, zoals:

  • kindermishandeling, partnergeweld, ouder(en)mishandeling
  • lichamelijk geweld, mishandeling en verwaarlozing
  • seksueel geweld, zoals dwingen tot seksuele handelingen, verkrachten, aanranden,
  • geestelijk geweld, zoals dreigen, stalking, vernedering
  • mensenhandel, seksuele uitbuiting, loverboys
  • eer- en cultuurgerelateerd geweld, huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis
Ik maak me zorgen 

Maakt u zich zorgen om iemand? Hebt u zelf te maken met huiselijk geweld? Voor hulp of advies kunt u (anoniem) bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen in de week. Bij acuut gevaar belt u het alarmnummer van de politie: 112.

Meer informatie over wat u kunt doen bij zorgen over huiselijk geweld vindt u op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Ik ben professional 

Maakt u zich zorgen iemand? Als professional kunt u voor advies of het doen van een melding(anoniem) bellen met Veilig thuis, tel: 0800-2000. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen in de week.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.
Meer informatie over werken met de Meldcode vindt u op de website https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

Regioaanpak

Samen Veilig is de titel van de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio's Arnhem en Achterhoek. In de regioaanpak worden de prioriteiten besproken voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De inzet is: voorkomen, vroeg signaleren, stoppen en duurzaam oplossen van problematiek rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt hier de regioaanpak Samen Veilig (pdf 3,5MB) downloaden.

Nieuwsbrief voor professionals

4 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Meldcode (pdf, 952kB) huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarmee houdt de gemeente professionals op de hoogte van actuele onderwerpen, nieuwe ontwikkelingen, verhalen uit de praktijk en informatie over bijeenkomsten en trainingen in de regio. U kunt zich aanmelden via: meldcode@arnhem.nl