Melding calamiteiten jeugdzorg en Wmo

Aanbieders van jeugdzorg en Wmo in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten in de ondersteuning of geweld bij de verstrekking van een voorziening te melden.

Bij wie moet gemeld worden?

De aanbieder Jeugd meldt de calamiteit of het geweld in de zorgrelatie binnen 72 uur bij de Inspectie Jeugdzorg.

De aanbieder Wmo meldt de calamiteit of het geweld in de zorgrelatie binnen 72 uur bij de toezichthoudend ambtenaar (GGD Gelderland Midden).

Melden bij de gemeente Arnhem

Wij vragen u de calamiteit of het geweld in de zorgrelatie direct (telefonisch) te melden bij de manager Veiligheid van de gemeente Arnhem (telefoonnummer 026-3773434).

Meer informatie over het melden van calamiteiten vindt u in onderstaande documenten.