Vraag en antwoord

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de veranderingen in de zorg.

Is de gemeente nu overal verantwoordelijk voor?

Er zijn veel taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is, maar niet alles. De persoonlijke verzorging zoals hulp bij opstaan, aankleden en wondverzorging of als u naar een verzorgingshuis moet regelt de gemeente niet. Dit hoort bij de Wet Langdurige Zorg. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.zorgwijzer.nl of www.hoeverandertmijnzorg.nl


Ik heb vanaf 2015 zorg nodig. Waar moet ik zijn?

Vanaf 1 januari 2015 regelt de gemeente de zorg met behulp van acht wijkteams. Deskundige coaches zorgen voor advies en ondersteuning op maat in de wijken. De coach bekijkt welke zorg u nodig heeft en hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Meer informatie vindt u op www.wijkteamsarnhem.nl.


Waarom zijn er wijkteams?

De gemeente wil door wijkteams zorg en ondersteuning dichtbij u gaan organiseren. De wijkteams geven ondersteuning en advies over zorg, welzijn, opvoeding, werk en bijstand.


Wie werken er in een wijkteam?

De teams bestaan uit medewerkers van verschillende welzijns- en hulpverleningsorganisaties. De medewerkers brengen ieder hun eigen kennis en ervaring mee. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeden en opgroeien, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk, licht verstandelijke beperkingen, verslavingszorg, financiën, ouderenzorg en dagbesteding.


Wat doet de coach van het wijkteam?

U krijgt één vaste coach bij het wijkteam, die er alles aan doet u snel te helpen. Samen met u wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie, naar wat u zelf nog kunt en naar uw sociale netwerk. Als duidelijk wordt dat u op bepaalde vlakken ondersteuning of specialistische hulp nodig heeft, biedt de coach deze ondersteuning of zorgt ervoor dat dit geregeld wordt.
 

Kan ik gebruik maken van een Persoons Gebonden Budget?

Als u ondersteuning nodig heeft stelt u samen met de coach van het wijkteam een plan op. De ondersteuning kan worden geleverd door de coach, maar ook door zorginstellingen waar de gemeente afspraken mee heeft. De ondersteuning kan worden geleverd in de vorm van zorg in natura, of in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Als u graag gebruik wilt maken van een PGB moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet bijvoorbeeld uw zorg van goede kwaliteit zijn en u moet goed met een PGB om kunnen gaan.

 

 

Wat is het verschil tussen een klacht en bezwaar?

 

Bij een klacht gaat het er om dat u niet tevreden bent met de wijze waarop een medewerker van het wijkteam met u omgaat. Bij bezwaar gaat het er om dat u het niet eens bent met de beslissing op uw ondersteuningsvraag.


Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over het wijkteam?

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de coach van het wijkteam met  u omgaat is het goed dit eerst aan te geven bij uw coach. Geef aan waarover u niet tevreden bent. Wellicht vindt u samen een oplossing. Als dit niet lukt kunt u een klacht indienen.


Hoe dien ik een klacht in?

U kunt schriftelijk uw klacht indienen bij: Gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer. Geef een korte beschrijving van uw klacht, de datum wanneer dit plaatsvond en het wijkteam waar u onder valt. Vergeet de brief niet te ondertekenen.


Hoe werkt de klachtenregeling?

Als u een klacht heeft ingediend neemt de teamleider van het wijkteam contact met u op om uw verhaal te horen. Komt u dan nog niet tot een oplossing, dan wordt uw klacht voorgelegd aan de klachtencommissie. Het kan zijn dat u dan wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. De klachtencommissie brengt schriftelijk advies uit  aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt een besluit over uw klacht. U ontvangt hiervan een brief.


Waar bestaat de klachtencommissie uit?

De klachtencommissie is onafhankelijk en bestaat uit een voorzitter en twee leden.


Wat moet ik doen als ik het niet tevreden ben over de afhandeling van de klacht?

Als u niet tevreden bent met de beslissing op uw klacht, kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman, telefoonnummer 0800 - 33 555 55 (gratis). De Nationale ombudsman is er voor de afhandeling van klachten over gemeenten en andere overheidsinstellingen.

Uitgelicht

Wijkteams Arnhem

Voor vragen of hulp over zorg, welzijn, opvoeding, werk en inkomen kunt u terecht op www.wijkteamsarnhem.nl of bellen met 088-2260000.

Uw Reactie
Uw Reactie