Inburgeren

Als u een verblijfsvergunning hebt, moet u inburgeren. Dat staat in de wet. Bovendien helpt inburgeren u om u snel thuis te voelen in Arnhem.

Bekijk de video op YouTube.

Om prettig in Nederland te kunnen wonen, moet u als nieuwkomer de taal leren. Ook moet u begrijpen hoe de samenleving werkt. Dat noemen we inburgeren. 

U heeft een verblijfsvergunning

Als u een verblijfsvergunning hebt, moet u inburgeren. Dat staat in de wet. Bovendien helpt inburgeren u om u snel thuis te voelen in Arnhem. Van de gemeente Arnhem krijgt u daarom hulp bij die inburgering. Op deze pagina leest u hoe uw inburgering verloopt.

Het begin van uw inburgering

Als u nog op een AZC woont, kunt u al beginnen met voorinburgering. Ook kunt u al vrijwiligerswerk doen. U leert daardoor de Nederlandse taal en maakt kennis met de Nederlandse cultuur. Dat is handig voor als u straks een eigen woning in Arnhem hebt. Uw officiële inburgering begint als u een verblijfsvergunning krijgt en weet waar u gaat wonen. Als u in Arnhem komt wonen, maakt u kennis met een van onze regisseurs inburgering. 

Plan voor inburgering (PIP)

Met die regisseur inburgering maakt u samen een plan voor uw inburgering. Dit noemen we een PIP. PIP betekent Plan Inburgering en Participatie. Het doel van dat plan is om binnen 3 jaar uw inburgeringsexamen te halen. 

De taal leren

Samen met de regisseur inburgering bekijkt u welke leerroute u gaat volgen. Er zijn 3 leerroutes. 

De onderwijsroute

Deze leerroute is voor jongeren die graag in Nederland een opleiding willen volgen. Zij leren zo snel mogelijk wat nodig is om hier naar school te kunnen. Soms kunnen ook volwassenen deze route doorlopen.

De B1-route

Deze leerroute is voor volwassenen die de taal goed kunnen leren. Het doel is dat deze nieuwkomers binnen 3 jaar de taal op B1-niveau kunnen spreken en schrijven. Terwijl ze de taal leren doen ze ook vrijwilligerswerk. 

De zelfredzaamheidsroute

Deze leerroute is voor mensen die de route naar een taalniveau op B1 en de onderwijsroute niet kunnen volgen. U leert de taal en doet mee in de samenleving. Als u deze route volgt krijgt u na 3 jaar een eindgesprek en een inburgeringscertificaat. 

Meedoen in Arnhem

Om goed in te burgeren in Arnhem willen we graag dat u meedoet in de samenleving. Daarvoor zijn 3 afkortingen belangrijk: KNM, MAP en PVT. 

KNM

KNM betekent Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Bij uw inburgering leert u hierover. Tijdens uw examen moet u hier vragen over beantwoorden. 

MAP

MAP betekent Module Arbeidsmarktparticipatie. Dit is een training over werken in Nederland. Uw regisseur inburgering helpt u met het vinden van een training. De regisseur bepaalt als u de training heeft gevolgd ook of u geslaagd bent voor de training.

PVT

PVT staat voor participatieverklaringstraject. In de participatieverklaring verklaart u dat u actief wil meedoen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland: de Nederlandse kernwaarden. Deze verklaring is nodig voor uw inburgeringsexamen. 

(Vrijwilligers)werk vinden 

De regisseur inburgering helpt u om u voor te bereiden op betaald werk. Daarvoor gaan jullie samen op zoek naar passend vrijwilligerswerk. Lees meer informatie over werken in Nederland.

Maatschappelijke begeleiding

Als u in Arnhem komt wonen krijgt u naast een regisseur inburgering ook maatschappelijke begeleiding. Iemand van Vluchtelingenwerk helpt u 8 maanden lang. Deze begeleiding helpt u met dingen regelen en geldzaken. Ook helpt deze persoon u bijvoorbeeld met kennismaken met uw buren. 

U bent een gezinsmigrant

U hebt een Nederlandse partner en woont nu zelf ook in Nederland. Dat betekent dat u een gezinsmigrant bent. Als u moet inburgeren en u woont in Arnhem, dan nodigen wij u uit voor een gesprek.

De taal leren

Samen met de regisseur inburgering maakt u een inburgeringsplan. Wij helpen ook met het kiezen van een leerroute. U betaalt zelf voor uw opleiding. Binnen 3 jaar moet u uw examen halen. 

Meedoen in Arnhem

Om goed in te burgeren in Arnhem moet u meedoen. Daarvoor zijn 3 afkortingen belangrijk: KNM, MAP en PVT. 

KNM

KNM betekent Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Bij uw inburgering leert u hierover. Tijdens uw inburgeringsexamen moet u hier vragen over beantwoorden.

MAP

MAP betekent Module Arbeidsmarktparticipatie. Dit is een training over werken in Nederland. Uw regisseur inburgering helpt u met het vinden van een training. Als u deze training hebt gevolgd kunt u de PVT ondertekenen. 

PVT

PVT staat voor participatieverklaringstraject. In de participatieverklaring verklaart u dat u actief wil meedoen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland. Deze verklaring is nodig voor uw inburgeringsexamen.