Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen uit Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tozo-regeling. Inmiddels is de laatste ronde ingegaan van deze regeling (Tozo 5).

Wij gaan ervan uit dat u er alles aan doet om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. Wanneer u een aanvraag doet voor Tozo 5, dan vragen wij u hoe uw onderneming ervoor staat. Zo kunnen we inschatten of u hulp nodig heeft om uw onderneming levensvatbaar te houden of te maken. Want wij ondersteunen u graag gratis met omscholing, het vinden van een baan in loondienst en/of bij het weer op orde krijgen van uw financiën. De ondersteuning wordt gegeven door partners uit het bedrijfsleven met kennis en ervaring op deze gebieden.

Wat kunt u aanvragen?

 • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (maximaal € 1.541,00* per maand netto voor samenwonenden; maximaal € 1.078,70 voor alleenstaanden).
 • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. In totaal kunt u maximaal € 10.157* bedrijfskapitaal Tozo lenen. Dus als u bijvoorbeeld al eens € 6.000 heeft geleend, kunt u nog een aanvraag doen tot maximaal € 4.157.  
  De lening heeft een looptijd van 5 jaar en de rente is 2%. Vanaf 1 januari 2022 wordt rente berekend en begint u (uiterlijk) met afbetalen. 

* De hoogte van een uitkering en van een lening is afhankelijk van uw financiële situatie. 

Voorwaarden Tozo 5

U kunt in aanmerking komen voor Tozo 5 onder dezelfde voorwaarden als voor Tozo 4. Dat wil zeggen dat u ondernemer of zzp'er bent en:  

 • minimaal 18 jaar bent 
 • in de gemeente Arnhem, Overbetuwe of Lingewaard woont en uw onderneming in de EU, EER of Zwitserland is gevestigd
 • minimaal 1.225 uren per jaar als ondernemer werkt
 • te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien
 • geen ander inkomen heeft dat hoger is dan de bijstandsnorm die voor u geldt
 • acute geldnood heeft door de coronamaatregelen
 • uw (gezamenlijke) inkomen niet hoger is dan € 1.541,00 (voor gehuwden en samenwonenden) of € 1.078,70 voor alleenstaanden
 • er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement als u een lening aanvraagt
 • voor 17 maart 2020 om 18.45 uur met uw onderneming bent gestart (= moment van inschrijving KvK)

Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een aanvraag doen. U moet dan óók aan alle volgende (extra) voorwaarden voldoen:

 • u heeft meer dan 50% zeggenschap over uw onderneming
 • u draagt de financiële risico's
 • u kunt aannemelijk maken dat u geen salaris kunt betalen uit uw onderneming

Aanvragen

Van en over 1 juli tot en met 30 september 2021 kunt u Tozo 5 online aanvragen. Daarvoor heeft u een persoonlijke DigiD nodig, niet die van uw bedrijf. Lukt dit niet? Dan kunt u een aanvraagformulier opvragen via telefoonnummer 0800 - 1809 en per post opsturen.

Als u recht had op een Tozo 4-uitkering voor levensonderhoud, kunt u een verkort aanvraagformulier gebruiken. Kijk en kies hieronder welke situatie voor u van toepassing is. Dan vindt u daar het bijpassende formulier.

U had een Tozo 4-uitkering levensonderhoud

Als u een Tozo 4-uitkering had en in aanmerking wilt komen voor Tozo 5, kunt u een verkorte aanvraag doen. Voordat u begint: kijk hier welke vragen u kunt verwachten en wat u moet voorbereiden (pdf, 33 kB)

Verkorte aanvraag uitkering levensonderhoud

U krijgt binnen 4 tot 8 weken bericht of we uw aanvraag kunnen toekennen.

U had geen Tozo 4-uitkering levensonderhoud

Kijk eerst of u voldoet aan alle voorwaarden. Als dat zo is, kunt u een aanvraag doen. Voordat u begint: lees hier welke vragen u kunt verwachten en wat u moet voorbereiden (pdf, 36 kB)

Daarna kunt u een aanvraag doen voor:

Aanvraag uitkering levensonderhoud 

U krijgt binnen 4 tot 8 weken bericht of we uw aanvraag kunnen toekennen.

U wilt een aanvraag bedrijfskapitaal doen

Wilt u (ook) een lening aanvragen? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden voor Tozo. Als dat zo is, kunt u het aanvraagformulier invullen. Voordat u begint: lees hier welke vragen u kunt verwachten en wat u moet voorbereiden (pdf, 37 kB)

Aanvraag lening bedrijfskapitaal 

U krijgt binnen 4 tot 8 weken bericht of we uw aanvraag kunnen toekennen.

Voorkom problemen, geef inkomsten en wijzigingen door

Krijgt u een Tozo-uitkering? Dan vragen wij u om uw inkomsten maandelijks door te geven voordat uw uitkering wordt overgemaakt. Hiermee voorkomt u dat u later geld terug moet betalen. Ook als u geen inkomsten heeft vult u het formulier in. U krijgt het automatisch rond de 10e van de maand thuis gestuurd, zodat u daar vanzelf aan wordt herinnerd. Het inkomstenformulier is ook online in te vullen. Stuur het inkomstenformulier pas op zodra u weet wat uw netto-inkomen is van die maand.

Als uw situatie wijzigt, geef dat dan binnen 5 werkdagen aan ons door. Bijvoorbeeld als u en/of uw eventuele partner:

 • in loondienst gaat werken
 • wel inkomsten verwacht, terwijl u in de aanvraag heeft doorgegeven dat dit niet zo is
 • gaat samenwonen of scheiden, of
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland

We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden of moet worden beëindigd. Wijzigingen kunt u aan ons doorgeven via het wijzigingsformulier. 

Hulp na de Tozo: we staan nu al voor u klaar

Door de coronacrisis heeft u misschien behoefte aan ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van coaching in uw ondernemerschap of begeleiding bij het (tijdelijk) vinden van werk in loondienst. Daarom bieden we gratis hulp en advies, dat wordt gegeven door deskundigen uit het bedrijfsleven. Ook omscholing en hulp bij het op orde krijgen van uw financiën is mogelijk. Schroom niet en neem contact met ons op als het nodig is. Dat kan op twee manieren:

 • Woont u in Arnhem? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina over ondernemers steun en meld u (alvast) aan voor een gesprek. Als u al ruim een jaar Tozo ontvangt, nemen wij binnenkort contact met u op. Wellicht kunnen wij u helpen om te voorkomen dat u straks afhankelijk wordt van de bijstand. 
 • Woont u in Lingewaard of Overbetuwe? Kijk dan op www.lingewaard.nl (zoek op corona-informatie ondernemers) of www.overbetuwe.nl

Meer informatie 

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de Tozo. Kijk tussen de veelgestelde vragen over de Tozo-regeling of uw vraag hier tussen staat. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de servicedesk Tozo via servicedesktozo@arnhem.nl of 0800-1809 (voor ondernemers uit Arnhem). Bent u een ondernemer uit Lingewaard en Overbetuwe? Bel dan uw eigen gemeente.

We versturen maandelijks een mail met nieuws en informatie over de Tozo-regeling en evt. andere hulp en ondersteuning van de gemeente. Wilt u deze graag ontvangen? Mail dan naar servicedesktozo@arnhem.nl of bel 0800-1809.