Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen uit Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tozo-regeling.

Dit kunt u aanvragen:

 • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (maximaal € 1.512,90 per maand netto).
 • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal € 10.157). De lening heeft een looptijd van 3 jaar en de rente is 2%. Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te betalen (dit kan wel).

De hoogte van de uitkering en lening is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wanneer aanvragen?

Tussen 1 juni t/m 30 september kunt u een aanvraag doen voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Kijk eerst op de website 'Krijg ik Tozo' of u in aanmerking komt voor de ondersteuning
 

Heeft u al eerder een aanvraag gedaan?

Voor Tozo 2 moet u opnieuw een aanvraag doen. En dan moet u weten dat er twee nieuwe voorwaarden zijn bijgekomen:  

 1. Voor een uitkering levensonderhoud is nu ook het inkomen van de partner bepalend voor de hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven het maximum van € 1.512,90 uitkomen. 
 2. Bij een aanvraag bedrijfskapitaal is er geen sprake van surseance van betaling of faillissement.

Voldoet u ook hieraan? Dan kunt u een aanvraag doen voor:

Vraagt u voor de eerste keer Tozo aan?

Dan moet u weten dat u in aanmerking kunt komen als u ondernemer of zzp'er bent en:  

 • minmaal 18 jaar bent 
 • in de gemeente Arnhem, Overbetuwe of Lingewaard woont en uw onderneming in Europa is gevestigd
 • minimaal 1.225 uren per jaar als ondernemer werkt
 • te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien
 • geen ander inkomen heeft dat hoger is dan de bijstandsnorm die voor u geldt
 • acute geldnood heeft door de coronamaatregelen
 • uw gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 1.512,90
 • er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement als u een lening aanvraagt
 • vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur met uw onderneming bent gestart (= moment van inschrijving KvK)

Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een aanvraag doen. U moet dan ook aan alle volgende (extra) voorwaarden voldoen:

 • u heeft meer dan 50% zeggenschap over uw onderneming
 • u draagt de financiële risico's
 • u kunt aannemelijk maken dat u geen salaris kunt betalen uit uw onderneming

Komt u in aanmerking? Doe dan een aanvraag

U heeft voor uw aanvraag een persoonlijke DigiD nodig, niet die van uw bedrijf.

Zorg dat u de volgende digitale bestanden paraat heeft zodat u de aanvraag in één keer af kunt maken:

 • Informatie over inkomsten vanuit uw onderneming en overige inkomsten vanaf 1 maart 2020 en een vooruitzicht voor de komende weken
 • Kopie bankpas of bankafschrift waarop de tenaamstelling en het IBAN-nummer duidelijk leesbaar zijn. Als u een aanvullende uitkering aanvraagt dan moet het IBAN-nummer op uw naam staan. Voor een lening van bedrijfskapitaal moet het IBAN-nummer op de naam van uw onderneming staan
 • Niet noodzakelijk maar kan de afhandeling mogelijk versnellen: een jaarrekening (als u die heeft) of aangifte inkomstenbelasting
 • Bij aanvraag bedrijfskapitaal ook een bewijs dat u doorlopende verplichtingen heeft die niet uit liquide middelen of uit het noodfonds van € 4.000 betaald kunnen worden

Eerste aanvraag Tozo

Als u niet in aanmerking komt 

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, het noodfonds of een regeling van de Rijksoverheid

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over deze tijdelijke ondersteuning. Kijk dan eens tussen de veelgestelde vragen over de Tozo-regeling

Is het voor u niet mogelijk om een aanvraag via DigiD te doen? Dan kunt u het formulier opvragen via 0800 - 1809 en daarna per post opsturen.

Servicedesk

Heeft u vragen? Neem contact op met de servicedesk Tozo via servicedesktozo@arnhem.nl of 0800-1809