Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen uit Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tozo-regeling.

Dit kunt u aanvragen:

 • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (maximaal € 1.536,34 per maand netto).
 • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal € 10.157). De lening heeft een looptijd van 3 jaar en de rente is 2%. Tot 1 juli 2021 hoeft u niet af te betalen (dit kan wel). Deze datum is eind december 2020 gewijzigd. Dat komt omdat de coronacrisis nog voortduurt en niet iedereen voldoende inkomsten heeft om het Tozo-bedrijfskapitaal terug te kunnen betalen. De uiterlijke startdatum van de afbetaling is daarom uitgesteld naar 1 juli 2021.

De hoogte van de uitkering en lening is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wanneer aanvragen?

Van 1 oktober 2020  t/m 31 maart 2021 kunt u een aanvraag doen voor dezelfde periode. Dit in tegenstelling tot wat eerder werd gepubliceerd. Wel kunt u vanaf 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 een nieuwe aanvraag voor een uitkering levensonderhoud indienen voor maximaal 3 maanden. In die periode zal wel een beperkte vermogenstoets gedaan worden.

Wijziging per 1 februari 2021

Vanaf 1 februari 2021 kunt u een Tozo-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand. Voorbeeld: Als u op 14 februari 2021 een aanvraag voor een Tozo-uitkering doet, kunt u die aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Heeft u al eerder een aanvraag gedaan?

Alle voorwaarden die golden voor Tozo 2 gelden nu ook. 

Heeft u alleen Tozo 1 aangevraagd? Weet dan dat voor u ook de extra Tozo 2 voorwaarden gelden:

 • Voor een uitkering levensonderhoud is ook het inkomen van de partner bepalend voor de hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven het maximum van € 1.536,34 uitkomen. Klik hier voor hulp om uw inkomen te bepalen. 
 • Bij een aanvraag bedrijfskapitaal mag er geen sprake zijn van surseance van betaling of faillissement.

Komt u in aanmerking? Doe dan een aanvraag

Voordat u begint: kijk hier welke vragen u kunt verwachten en wat u moet voorbereiden (pdf, 92kB)

Als u beide ondersteuningsvormen wilt aanvragen, moet u helaas beide formulieren invullen.

Vraagt u voor de eerste keer Tozo aan?

Dan moet u weten dat u in aanmerking kunt komen als u ondernemer of zzp'er bent en:  

 • minmaal 18 jaar bent 
 • in de gemeente Arnhem, Overbetuwe of Lingewaard woont en uw onderneming in de EU, EER of Zwitserland is gevestigd
 • minimaal 1.225 uren per jaar als ondernemer werkt
 • te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien
 • geen ander inkomen heeft dat hoger is dan de bijstandsnorm die voor u geldt
 • acute geldnood heeft door de coronamaatregelen
 • uw gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 1.536,34
 • er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement als u een lening aanvraagt
 • vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur met uw onderneming bent gestart (= moment van inschrijving KvK)

Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een aanvraag doen. U moet dan ook aan alle volgende (extra) voorwaarden voldoen:

 • u heeft meer dan 50% zeggenschap over uw onderneming
 • u draagt de financiële risico's
 • u kunt aannemelijk maken dat u geen salaris kunt betalen uit uw onderneming

Komt u in aanmerking? Doe dan een aanvraag

U heeft voor uw aanvraag een persoonlijke DigiD nodig, niet die van uw bedrijf. Is het voor u niet mogelijk om een aanvraag via DigiD te doen? Dan kunt u het formulier opvragen via 0800 - 1809 en daarna per post opsturen.

Voordat u begint: kijk hier welke vragen u kunt verwachten en wat u moet voorbereiden (pdf, 92kB)

Daarna kunt u een aanvraag doen voor:

Als u beide ondersteuningsvormen wilt aanvragen, moet u helaas beide formulieren invullen.

Voorkom problemen, geef wijzigingen en inkomsten door!

Als uw situatie wijzigt, geef dat dan binnen 5 werkdagen aan ons door. Bijvoorbeeld als u en/of uw eventuele partner:

 • in loondienst gaat werken
 • wél inkomsten verwacht, terwijl u in de aanvraag heeft doorgegeven dat dit niet zo is
 • gaat samenwonen of scheiden, of
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland

We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden of moet worden beëindigd. Wijzigingen kunt u doorgeven via www.arnhem.nl/wijzigingtozo.

Als u tijdens uw Tozo 3 uitkering inkomsten verwacht, sturen wij u maandelijks een inkomstenformulier. Dit moet u zo snel mogelijk ingevuld aan ons terug sturen zodat wij uw inkomsten per maand met de Tozo 3 uitkering kunnen verrekenen.

Ondernemers uit Lingewaard en Overbetuwe 

Heeft u telefonische vragen? Bel dan uw eigen gemeente. 

Als u niet in aanmerking komt 

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, het noodfonds of een regeling van de Rijksoverheid

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over deze tijdelijke ondersteuning. Kijk tussen de veelgestelde vragen over de Tozo-regeling of uw vraag hier tussen staat. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan ontact op met de servicedesk Tozo via servicedesktozo@arnhem.nl of 0800-1809. 

Tozo-nieuwsbrief

We hebben ook een Tozo-nieuwsbrief. Wilt u deze graag ontvangen? Mail dan naar servicedesktozo@arnhem.nl of bel 0800-1809.