Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen uit Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen.

Dit kunt u aanvragen:

 • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (maximaal € 1.503,31 per maand netto).
 • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen (maximaal € 10.157). De lening heeft een looptijd van 3 jaar en de rente is 2%. Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te betalen (kan wel).

De hoogte van de uitkering en lening is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wanneer aanvragen?

Tussen 1 juni t/m 30 september kunt u een aanvraag doen voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.  
Kijk eerst op https://krijgiktozo.nl/ of u in aanmerking komt voor de ondersteuning
 

Heeft u al eerder een aanvraag gedaan?

Dan moet u weten dat er twee nieuwe voorwaarden zijn bijgekomen:  

 1. Voor een uitkering levensonderhoud is nu ook het inkomen van de partner bepalend voor de hoogte van de uitkering. Het gezamenlijke inkomen mag niet boven het maximum van € 1503,31 uitkomen. 
 2. Bij een aanvraag bedrijfskapitaal is er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement.

Voldoet u ook hieraan? Dan kunt u een aanvraag doen voor:

Vraagt u voor de eerste keer Tozo aan?

Dan moet u weten dat u in aanmerking kunt komen als u ondernemer of zzp'er bent en:  

 • minmaal 18 jaar bent; 
 • in de gemeente Arnhem, Overbetuwe of Lingewaard woont en uw onderneming in Europa is gevestigd;
 • minimaal 1.225 uren per jaar als ondernemer werkt;
 • te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien;
 • geen ander inkomen heeft dat hoger is dan de bijstandsnorm die voor u geldt;
 • acute geldnood heeft door de coronamaatregelen;
 • uw gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 1503,31; 
 • er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement als u een lening aanvraagt;
 • vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur met uw onderneming bent gestart (= moment van inschrijving KvK). 

Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een aanvraag doen. U moet dan ook aan alle volgende (extra) voorwaarden voldoen:

 • u heeft meer dan 50% zeggenschap over uw onderneming;
 • u draagt de financiële risico's; 
 • u kunt aannemelijk maken dat u geen salaris kunt betalen uit uw onderneming.


Komt u in aanmerking? Doe dan een aanvraag

U heeft voor uw aanvraag een persoonlijk DigiD nodig, niet die van uw bedrijf.

Zorg dat u de volgende digitale bestanden paraat heeft zodat u de aanvraag in één keer af kunt maken:

 • Informatie over inkomsten vanuit onderneming en overige inkomsten vanaf 1 maart 2020 en vooruitzicht voor de komende weken;
 • Kopie bankpas of bankafschrift waarop de tenaamstelling en het IBAN-nummer duidelijk leesbaar zijn. Als u een aanvullende uitkering aanvraagt dan moet het IBAN-nummer op uw naam staan. Voor een lening van bedrijfskapitaal moet het IBAN-nummer op de naam van uw onderneming staan.
 • Niet noodzakelijk maar kan de afhandeling mogelijk versnellen: een jaarrekening (als u die heeft) of aangifte inkomstenbelasting.
 • Bij aanvraag bedrijfskapitaal ook een bewijs dat u doorlopende verplichtingen heeft die niet uit liquide middelen of uit het noodfonds van 4000 euro betaald kunnen worden.

Eerste aanvraag Tozo

 

 

Als u niet in aanmerking komt 

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, het noodfonds of een regeling van de Rijksoverheid

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over deze tijdelijke ondersteuning. Kijk dan eens tussen de veelgestelde vragen over de tozo-regeling

Is het voor u niet mogelijk om een aanvraag via DigiD te doen? Dan kunt u het formulier opvragen via 0800 - 1809 en daarna per post opsturen.

Servicedesk

Heeft u vragen? Neem contact op met de servicedesk Tozo via servicedesktozo@arnhem.nl of 0800-1809
 

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsmaatregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is meestal niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.