Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen uit Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard

Bent u ondernemer of zzp’er en komt u in acute financiële problemen door de coronacrisis? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tozo-regeling. Inmiddels is de 4e ronde ingegaan van de Tozo (Tozo 4).

Wat kunt u aanvragen?

 • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (maximaal € 1.536,34* per maand netto voor samenwonenden; maximaal € 1.075,44 voor alleenstaanden).
 • een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. In totaal kunt u maximaal € 10.157* bedrijfskapitaal Tozo lenen. Dus als u bijvoorbeeld al eens € 6.000 heeft geleend, kunt u nog een aanvraag doen tot maximaal € 4.157.  
  De lening heeft een looptijd van 3,5 jaar en de rente is 2%. Vanaf 1 juli 2021 begint u (uiterlijk) met afbetalen. 

* De hoogte van een uitkering en van een lening is afhankelijk van uw financiële situatie. 

Wat zijn de voorwaarden voor Tozo 4?

U kunt u in aanmerking komen voor Tozo 4 onder dezelfde voorwaarden als voor Tozo 3. Dat wil zeggen dat u ondernemer of zzp'er bent en:  

 • minimaal 18 jaar bent 
 • in de gemeente Arnhem, Overbetuwe of Lingewaard woont en uw onderneming in de EU, EER of Zwitserland is gevestigd
 • minimaal 1.225 uren per jaar als ondernemer werkt
 • te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien
 • geen ander inkomen heeft dat hoger is dan de bijstandsnorm die voor u geldt
 • acute geldnood heeft door de coronamaatregelen
 • uw (gezamenlijke) inkomen niet hoger is dan € 1.536,34 (samenwonenden) of € 1.075,44 voor alleenstaanden
 • er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement als u een lening aanvraagt
 • vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur met uw onderneming bent gestart (= moment van inschrijving KvK)

Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een aanvraag doen. U moet dan óók aan alle volgende (extra) voorwaarden voldoen:

 • u heeft meer dan 50% zeggenschap over uw onderneming
 • u draagt de financiële risico's
 • u kunt aannemelijk maken dat u geen salaris kunt betalen uit uw onderneming

Wanneer en hoe kunt u Tozo 4 aanvragen?

Van 1 april tot en met 30 juni 2021 kunt u Tozo 4 online aanvragen. Daarvoor heeft u een persoonlijke DigiD nodig, niet die van uw bedrijf. Lukt dit niet? Dan kunt u een aanvraagformulier opvragen via telefoonnummer 0800 - 1809 en per post opsturen.

Als u in 2021 al eens recht had op een Tozo-uitkering voor levensonderhoud, kunt u een verkort aanvraagformulier gebruiken. Kijk en kies hieronder welke situatie voor u van toepassing is. Dan vindt u daar het bijpassende formulier.

U had in 2021 al een uitkering levensonderhoud

Als u in 2021 al een Tozo uitkering had en in aanmerking wilt komen voor Tozo 4, kunt u een verkorte aanvraag doen. Voordat u begint: kijk hier welke vragen u kunt verwachten en wat u moet voorbereiden (pdf, 36kB)

Verkorte aanvraag uitkering levensonderhoud 

U krijgt binnen 4 tot 8 weken bericht of we uw aanvraag kunnen toekennen.

U had in 2021 géén Tozo uitkering levensonderhoud

Kijk eerst of u voldoet aan alle voorwaarden. Als dat zo is, kunt u een aanvraag doen. Voordat u begint: lees hier welke vragen u kunt verwachten en wat u moet voorbereiden (pdf, 40kB)

Daarna kunt u een aanvraag doen voor:
Aanvraag uitkering levensonderhoud 

U krijgt binnen 4 tot 8 weken bericht of we uw aanvraag kunnen toekennen.

U wilt een aanvraag bedrijfskapitaal doen

Wilt u (ook) een lening wilt aanvragen? Kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden voor Tozo. Als dat zo is, kunt u het aanvraagformulier invullen. Voordat u begint: lees hier welke vragen u kunt verwachten en wat u moet voorbereiden (pdf, 40kB)

Aanvraag lening bedrijfskapitaal 

U krijgt binnen 4 tot 8 weken bericht of we uw aanvraag kunnen toekennen.

Voorkom problemen, geef inkomsten en wijzigingen door!

Krijgt u een Tozo-uitkering? Dan vragen wij u om uw inkomsten maandelijks door te geven vóórdat uw uitkering wordt overgemaakt. Hiermee voorkomt u dat u later geld terug moet betalen. Ook als u geen inkomsten heeft vult u het formulier in. U krijgt het automatisch rond de 10e van de maand thuis gestuurd, zodat u daar vanzelf aan wordt herinnerd. Het inkomstenformulier is ook online in te vullen via www.arnhem.nl/inkomstenformulier.

Als uw situatie wijzigt, geef dat dan binnen 5 werkdagen aan ons door. Bijvoorbeeld als u en/of uw eventuele partner:

 • in loondienst gaat werken
 • wél inkomsten verwacht, terwijl u in de aanvraag heeft doorgegeven dat dit niet zo is
 • gaat samenwonen of scheiden, of
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland

We kijken dan of uw uitkering aangepast moet worden of moet worden beëindigd. Wijzigingen kunt u doorgeven via www.arnhem.nl/wijzigingtozo.

Hulp ná de Tozo: we staan nu al voor u klaar

De coronacrisis duurt nu al meer dan een jaar. Misschien krijgt u steeds meer geldzorgen. Daarom bieden we nu ook hulp en advies. 

 • Woont u in Arnhem? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina met ondernemers steun en meld u (alvast) aan voor een gesprek. Als u al ruim een jaar Tozo ontvangt, nemen wij binnenkort contact met u op. Wellicht kunnen wij u helpen om te voorkomen dat u straks afhankelijk wordt van de bijstand. 
 • Woont u in Lingewaard of Overbetuwe? Kijk dan op www.lingewaard.nl (zoek op corona-informatie ondernemers) of www.overbetuwe.nl

Meer informatie 

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de Tozo. Kijk tussen de veelgestelde vragen over de Tozo-regeling of uw vraag hier tussen staat. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de servicedesk Tozo via servicedesktozo@arnhem.nl of 0800-1809 (voor ondernemers uit Arnhem). Bent u een ondernemer uit Lingewaard en Overbetuwe? Bel dan uw eigen gemeente.

We versturen maandelijks een mail met nieuws en informatie over de Tozo-regeling en evt. andere hulp en ondersteuning van de gemeente. Wilt u deze graag ontvangen? Mail dan naar servicedesktozo@arnhem.nl of bel 0800-1809.