Voucher voor Arnhemse horecaondernemers

Bent u een horecaondernemer in Arnhem en is uw bedrijf geraakt door de coronacrisis? Dan kunt u misschien een gratis voucher krijgen. Deze is bedoeld om uw bedrijf toekomstbestendiger te maken. U kunt de voucher aanvragen vanaf vrijdag 1 april tot en met vrijdag 1 juli 2022.

Wat kunt u krijgen?

De voucher voor horecaondernemers bedraagt maximaal € 2.000. 

Waarvoor is de voucher bestemd?

U kunt hulp inkopen bij een leverancier van uw keuze voor:

 • hulp bij verduurzamen van het bedrijf, bijvoorbeeld:
  • energie (neutraal) maatregelen 
  • winterterras
 • hulp bij innovatie van het bedrijf, bijvoorbeeld:
  • bevorderen lokaal/ regionaal inkopen
  • technische oplossingen voor personeelstekort
 • hulp bij specifieke bedrijfsprocessen (boekhouding, financiën, juridische ondersteuning; HR, strategie etc), bijvoorbeeld:
  • analyse van de waarde/ verlies van de onderneming
  • marketingstrategie ontwikkelen
 • opleiding van personeel, bijvoorbeeld:
  • terras- en gastvrijheidstraining
  • cursus sociale hygiëne 
  • cursus BHV (bedrijfshulpverlening)

Aanvragen

U kunt de voucher aanvragen via het online aanvraagformulier. 

Aanvragen

Meesturen

Bij de aanvraag vragen wij om de onderstaande stukken. Het is handig ze vast klaar te zetten voordat u met de aanvraag begint: 

 • een duidelijke, gespecificeerde offerte van de ondersteuning die u wilt. Op deze offerte moet staan:
  • het KvK-nummer van de leverancier
  • de prijzen. Deze moeten realistisch of marktconform zijn.
 • een omschrijving van de hulp die u inhuurt, de doelen en resultaten die u wilt halen en hoe de hulp daaraan bijdraagt.
 • alleen voor franchisenemers met een hoofdkantoor buiten de gemeente Arnhem: een bewijs of toelichting waaruit blijkt dat de hulp specifiek voor de vestiging in Arnhem bedoeld is. 

Afhandelingstermijn

U krijgt binnen 4 weken bericht of u in aanmerking komt voor een voucher. 

Wie kan een voucher aanvragen? 

De voucher is er voor horecaondernemers in Arnhem:

 • die negatief zijn geraakt door de coronacrisis.
 • met een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, een vennootschap onder firma of een eenmanszaak zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) in Arnhem.
 • die met hun onderneming in hun eigen levensonderhoud voorzien en die door de Belastingsdienst als ondernemers worden gezien.
 • met maximaal 50 FTE aan medewerkers in dienst in de vestiging in de gemeente Arnhem.
 • met een horecaonderneming bedoelen we in deze regeling: een besloten ruimte voor publiek waarin bedrijfsmatig dranken of rookwaren of eten worden bereid of verkocht voor directe consumptie in huis. Ook activiteiten waarin in omvang bedrijfsmatig wordt gewerkt, vallen hieronder.

Uitzonderingen hierop zijn hotels, pensions, coffeeshops, cafetaria en sportkantines. 

Voorwaarden     

 • Alleen de eigenaar van een onderneming kan een voucher aanvragen. 
 • U kunt een aanvraag doen tot en met uiterlijk vrijdag 1 juli 2022. Maar 'op is op', want er is een beperkt budget.
 • Franchisenemers die hun hoofdkantoor buiten de gemeente Arnhem hebben, kunnen alleen een voucher aanvragen voor activiteiten die specifiek voor de vestiging in Arnhem bedoeld zijn. Dit moet uit de aanvraag blijken en nader worden toegelicht.
 • Na toekenning van het voucher, moet u binnen 3 maanden een verantwoordingsformulier invullen op onze website. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of mail naar ondernemen@arnhem.nl.

Informatie voor ondernemers die worden ingehuurd met de voucher

Wilt u hulp of bijscholing geven aan bedrijven die een voucher hebben? Dan gelden voor uw bedrijf de volgende voorwaarden:

 • uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • u geeft advies of hulp bij:
  • verduurzaming en energiebeperking van het bedrijf 
  • innovatie van het bedrijf
  • specifieke bedrijfsprocessen (boekhouding, financiën, juridische ondersteuning, HR, strategie etc)
  • training van personeel

Verrekenen van de kosten 

U brengt net als altijd de kosten voor uw diensten bij uw klanten in rekening. Uw klanten wisselen de voucher bij ons in met uw factuur. U neemt dus nooit zelf vouchers aan maar rekent de kosten direct af met uw klanten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of mail naar ondernemen@arnhem.nl