Voucher voor kleine ondernemers

Als ondernemer wilt u verder na corona. Bent u een actieve Arnhemse ondernemer en is uw bedrijf toch geraakt door de coronamaatregelen? Denkt u na over de toekomst van uw bedrijf of beroep? Is de markt veranderd en wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Of wilt u de administratie beter op orde brengen? Vragen waarbij u wel wat hulp kunt gebruiken. Die kunt u nu zelf inkopen met een voucher voor kleine ondernemers in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2022.

Wat kunt u krijgen?

De voucher voor kleine ondernemers bedraagt maximaal € 500. U betaalt zelf een eigen bijdrage van 10% en de btw.

Bijvoorbeeld:

 • U wilt uzelf bijscholen en dat kost € 400 exclusief btw. Daarvan moet u 10% (€ 40) betalen. U krijgt dus een voucher ter waarde van € 360. 
 • U vraagt hulp bij de boekhouding voor € 800 exclusief btw. Hier kunt u het maximale voucherbedrag van € 500 voor aanvragen. 

De btw betaalt u altijd zelf.

U kunt hulp inkopen bij een leverancier van uw keuze voor bijvoorbeeld:

 • de ontwikkeling van uw bedrijf
 • heroriëntatie van uw bedrijf of bespreken van marketing strategie
 • specifieke bedrijfsprocessen (boekhouding, financiën, HR, strategie enzovoorts)
 • digitalisering van bedrijfsprocessen
 • juridische vraagstukken
 • bijscholing

Aanvragen

U kunt de voucher aanvragen via onderstaand online aanvraagformulier. 

Aanvragen voucher

Meesturen

Bij de aanvraag vragen wij om de onderstaande stukken. Het is handig ze vast klaar te zetten voordat u met de aanvraag begint: 

 • een duidelijke, gespecificeerde offerte van de ondersteuning die u wilt. Op deze offerte moet staan:
  • het KvK nummer van de leverancier
  • de prijzen. Deze moeten realistisch of marktconform zijn
 • een omschrijving van de hulp die u inhuurt. Met hierin onder meer de doelen en resultaten die u wilt halen en hoe de hulp daaraan bijdraagt
 • alleen voor franchisenemers met een hoofdkantoor buiten de gemeente Arnhem: een bewijs of toelichting waaruit blijkt dat de hulp specifiek voor de vestiging in Arnhem bedoeld is. 

Afhandelingstermijn

U krijgt binnen 4 weken bericht of u in aanmerking komt voor een voucher.

Wie kan een voucher aanvragen? 

De voucher is er voor MKB-ondernemers in Arnhem:

 • met een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, een vennootschap onder firma of een eenmanszaak die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (K.v.K) in onze gemeente
 • die met hun onderneming in hun eigen levensonderhoud voorzien en die door de Belastingdienst als ondernemers worden aangemerkt
 • met maximaal 10 fte aan medewerkers in dienst;
 • zzp-ers die minimaal 0,6 fte (1225 uur per jaar) in hun bedrijf werken
 • die negatief door de coronacrisis zijn geraakt
 • die franchisenemer zijn.

Voorwaarden     

 • Alleen de eigenaar van een onderneming kan een voucher aanvragen. 
 • De aanvraag kan vanaf 1 november 2021 ingediend worden. De regeling duurt tot uiterlijk 31 december 2022 maar 'op is op', want er is een subsidieplafond.
 • Franchisenemers die hun hoofdkantoor buiten de gemeente Arnhem hebben, kunnen alleen een voucher aanvragen voor activiteiten die specifiek voor de vestiging in Arnhem bedoeld zijn. Dit moet uit de aanvraag blijken en nader worden toegelicht.
 • Na toekenning van het voucher, moet u binnen 3 maanden het verantwoordingsformulier invullen op onze website. 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of mail naar ondernemen@arnhem.nl.
 

Informatie voor ondernemers die worden ingehuurd met de voucher

Wilt u hulp of bijscholing geven aan bedrijven die een voucher hebben? Dan gelden voor uw bedrijf de volgende voorwaarden:

 • uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • u geeft advies of hulp bij
  • bedrijfsontwikkeling of
  • heroriëntatie of
  • specifieke bedrijfsprocessen (boekhouding, financiën, HR, strategie enz.) of
  • digitalisering van bedrijfsprocessen of
  • juridische vraagstukken 
  • of u geeft bijscholing

Verrekenen van de kosten 

U brengt net als altijd de kosten voor uw diensten bij uw klanten in rekening. Uw klanten wisselen de voucher bij ons in met uw factuur. U neemt dus nooit zelf vouchers aan maar rekent de kosten direct af met uw klanten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem telefonisch contact met ons op of mail naar ondernemen@arnhem.nl.