Bijstand voor ondernemers

Startende en gevestigde ondernemers kunnen financiële hulp, ondersteuning en advies vragen.

In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 zijn er 3 regelingen waarmee wij u mogelijk financieel kunnen helpen: 

 • Via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Voor als het financieel even niet goed gaat met uw bedrijf, als u een bedrijf vanuit een uitkering wilt starten of als u een investering moet doen die de bank niet wil financieren. 
 • Via een Bbz-bedrijfskrediet. Dit is een lening, bedoeld voor ondernemers die geen lening kunnen krijgen bij commerciële geldverstrekkers. 
 • Met een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor 'Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen'. Deze uitkering is voor als u 55 jaar of ouder bent en wilt stoppen met uw bedrijf. De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. 

Ondernemers die in de gemeenten Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe wonen kunnen hiervoor bij ons een aanvraag doen. In alle gevallen is de hoogte van de uitkering of het krediet afhankelijk van uw financiële situatie. 

Voorwaarden en aanvragen 

Voor de regelingen gelden elk verschillende voorwaarden. Ook verschilt de wijze van aanvragen. Kijk voor u een aanvraag eerst of u voor Bbz of IOAZ in aanmerking via www.krijgikbbz.nl

Bbz-uitkering

Voorwaarden

Voor het krijgen van een Bbz-uitkering is het nodig dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat wij verwachten dat u na bijstandsverlening voldoende inkomen heeft om uw bedrijf voort te zetten en uw levensonderhoud kunt betalen. Kijk op het Ondernemersplein voor de voorwaarden voor het aanvragen van een Bbz-uitkering.

Aanvragen

Van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 zijn de voorwaarden voor de Bbz-uitkering versoepeld (Bbz light). De vermogenstoets komt te vervallen. U kunt daarnaast met terugwerkende kracht een aanvraag doen, voor maximaal 2 maanden terug.

Dit betekent dus:

 • In januari kunt u een aanvraag doen met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2021.
 • In februari 2022 kunt u een aanvraag doen vanaf 1 januari 2022.
 • In maart 2022 kunt u een aanvraag doen over de periode vanaf 1 februari 2022.

Aanvragen

Meesturen

De volgende documenten en gegevens moet u met uw aanvraag meesturen: 

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs, paspoort of vreemdelingendocument en dat van uw eventuele partner
 • Kopie van uw privé bankpas of bankafschrift waarop uw naam en IBAN-nummer van uw privé rekening duidelijk leesbaar is
 • Als u een woning huurt: een kopie van uw huurovereenkomst
 • Heeft u een VOF of BV: een uittreksel van uw inschrijving bij de KvK
 • Als u een doorlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft: een kopie van de polis met de laatste premie specificatie
 • Als u een partner heeft: een ingescande of gefotografeerde handtekening van uw partner. De datum van ondertekening moet erbij staan en duidelijk zichtbaar zijn

Als u een starter bent: 

 • Als u dat heeft: uw ondernemingsplan
 • Een overzicht van uw huidige orders of opdrachten

Als u een gevestigde of oudere of beëindigende ondernemer bent: 

 • Meest recente jaarrekening
 • Uw laatste aangifte inkomstenbelasting

Afhandeltermijn 

Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen. Wij verwachten dat u binnen maximaal 4 weken een reactie van ons krijgt.

Vragen 

Heeft u nog vragen, bel dan met onze klantenservice of mail uw vraag naar servicedeskbbzq4@arnhem.nl

Bbz-bedrijfskrediet

Voorwaarden

Voor het krijgen van Bbz-bedrijfskrediet is het nodig dat uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat wij verwachten dat u na bijstandsverlening voldoende inkomen heeft om uw bedrijf voort te zetten en uw levensonderhoud kunt betalen. Kijk op het Ondernemersplein voor de voorwaarden voor het aanvragen van Bbz bedrijfskapitaal. 

Aanvragen

Wilt u Bbz-bedrijfskrediet aanvragen, bel dan met onze klantenservice via 0800-1809.  Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Of mail dat u Bbz bedrijfskapitaal wilt aanvragen via bureauzelfstandigen@arnhem.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. 

IOAZ-uitkering

Voorwaarden

Kijk op het Ondernemersplein voor de voorwaarden die gelden voor het aanvragen van een IOAZ-uitkering.

Aanvragen

Wilt u IOAZ aanvragen, bel dan met onze klantenservice via telefoonnummer 0800-1809. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Of mail dat u IOAZ wilt aanvragen via bureauzelfstandigen@arnhem.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.

Inkomstenformulier invullen voor uitbetaling

Als u een uitkering krijgt, vergeet dan niet om elke maand rond de 24e een inkomstenformulier in te vullen. Dit hebben wij nodig om uw uitkering uit te betalen.

U kunt geen Bbz krijgen, wat dan?

Als u geen Bbz kunt krijgen, kijk dan of u voor andere bijstand in aanmerking komt. 

Wij kunnen u ook kosteloos helpen met bijvoorbeeld coaching, bijscholing, hulp bij geldzaken en boekhouding, loopbaan coaching, begeleiding naar werk. Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl/ondernemersondersteuning