Werkwijze en beleid van Inkoop en aanbesteden

Aanbesteden (inkopen) doen we als we een 'werk' (bijvoorbeeld de aanleg van wegen), een 'levering' (bijvoorbeeld kantoorartikelen) of een 'dienst' (bijvoorbeeld advieswerkzaamheden) nodig hebben.

We moeten ons hierbij houden aan Europese en Nederlandse wetgeving en daarom hebben we een inkoopbeleid (pdf, 368kB) en inkoopvoorwaarden (pdf, 149kB) opgesteld. Omdat wij de lokale economie willen stimuleren houden wij daar rekening mee in ons inkoopbeleid. Ook het bevorderen van duurzaamheid (circulariteit en klimaatneutraliteit) en Social Return on Investment zijn belangrijke onderwerpen in dit inkoopbeleid.

Procedures

Opdrachten die boven bepaalde drempelbedragen liggen worden Europees of nationaal aanbesteed. Deze opdrachten worden via die aanbestedingstool CTM gepubliceerd. De publicatie van deze aanbestedingen vindt tevens plaats op Tenderned. Via beide digitale kanalen zijn deze aanbestedingen te vinden. Het is verstandig voor u als bedrijf om u te registreren op deze websites om op de hoogte te blijven van recent gepubliceerde aanbestedingen. Opdrachten die onder de drempelbedragen liggen worden onderhands aanbesteed. Afhankelijk van de hoogte van de waarde van de opdracht wordt een offerteuitvraag bij 1 of meerdere bedrijven gedaan.