Regelingen en hulp voor ondernemers tijdens en na de coronacrisis

Op deze pagina vindt u meer informatie over regelingen en hulp voor ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen. Ook als u zich wilt heroriënteren op nieuwe bronnen van inkomsten of kampt met personele vraagstukken, bieden wij u hulp.

Heeft u vragen over de regelingen van de gemeente? Mail dan naar ondernemen@arnhem.nl. Voor vragen over regelingen van de Rijksoverheid kunt u terecht bij de KVK-hotline op 0800 - 2117. 

Bent u een Arnhemse ondernemer met geldzorgen? Loket Geldzaken & Ondernemers kan u helpen met gratis financiële hulp op maat. 

Verder na corona: gratis ondersteuning voor ondernemers  

Veel Arnhemse ondernemers zoeken in deze moeilijke tijd naar nieuwe bronnen van inkomsten. Bent u ondernemer in Arnhem, heeft u behoefte aan ondersteuning en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Geef u dan op voor een gesprek. Dan kijken we samen hoe we u hierbij kunnen helpen.

Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van:

 • training, coaching en omscholing
 • hulp bij financiën
 • begeleiding naar (tijdelijk) werk in loondienst

Dat doen we niet zelf. De ondersteuning wordt gegeven door partners uit het bedrijfsleven met kennis en ervaring op deze gebieden. Zij kunnen u helpen om met een nieuwe en frisse blik naar uw bedrijf te kijken. Ondernemers die al hulp kregen, zijn hier enthousiast over.

Hoe?

We gaan met u in gesprek om te kijken welke ondersteuning u wilt en laten u zien wat de mogelijkheden zijn. Wij kijken samen welke ondersteuning voor u het meest passend is. Vervolgens zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt waar u de hulp kunt krijgen. Dat kan binnen de gemeente zijn, maar ook bij één van onze samenwerkingspartners. Aan ons advies en aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Voor wie?

Het maakt niet uit of u al financiële ondersteuning via de gemeente Arnhem krijgt of niet, alle Arnhemse ondernemers zijn welkom. 

Meld u aan!

Vul bijgaand formulier (pdf, 52kB) in en mail deze naar ondernemen@arnhem.nl. Het formulier is digitaal in te vullen. Vermeld hierbij als onderwerp in de mail: 'Ondernemersondersteuning'. Wij nemen binnen een week contact met u op voor een afspraak.

Ondersteuning voor ondernemers met personele vraagstukken

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Dit vraagt dat mensen soms van baan moeten wisselen, of zich moeten aanpassen om hun werk te kunnen behouden. Het  Regionaal mobiliteitsteam Midden-Gelderland (RMT) helpt mensen die daar extra ondersteuning bij nodig hebben. Het RMT is er óók voor werkgevers. Samen met netwerkpartners ondersteunt ze bedrijven en sectoren om hun personeel van werk naar werk te begeleiden. Of juist om nieuw personeel te vinden. 

Voor scholingsvraagstukken voor uw medewerkers, zoals om- en bijscholing, kunnen zij en u terecht bij het Leerwerkloket Midden-Gelderland.

Heeft u vragen over andere personele vraagstukken, vacatures of werving en selectie? Dan kunt u als werkgever vrijblijvend advies inwinnen bij het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland.

Aan dit advies en ondersteuning zijn geen kosten verbonden.

Regelingen vanuit gemeente Arnhem

Uitstel gemeentelijke belastingen

Heeft u als ondernemer nog een aanslag onroerendzaakbelasting en rioolheffing opgelegd in 2020 openstaan? Dan kunt u hiervoor uitstel van betaling met aansluitend een betalingsregeling aanvragen. U dient vóór 1 mei uitstel aan te vragen, om onvoorziene kosten te voorkomen. U krijgt dan tot 1 september 2021 uitstel van betaling en betaalt daarna in 6 maandelijkse termijnen uw openstaande aanslag. We verlengen deze uitstelregeling omdat de coronacrisis nog niet voorbij is.

Begin 2021 ontvangt u de aanslag voor de onroerend zaakbelasting en de rioolheffing voor 2021. Ook hiervoor kunt u uitstel van betaling met aansluitend een betalingsregeling aanvragen. Ook hiervoor geldt: U dient vóór 1 mei uitstel aan te vragen, om onvoorziene kosten te voorkomen. U krijgt dan uitstelvan betaling tot 1 september 2021, waarna u in 6 maandelijkse termijnen de aanslag betaalt. U kunt dit uitstel aanvragen zodra u de aanslag van 2021 heeft ontvangen.

Als u zowel voor aanslagen opgelegd in 2020 als voor de aanslag van begin 2021 uitstel van betaling wilt aanvragen, dan kan dat in één keer. We vragen u dan het uitstel voor al deze aanslagen aan te vragen, zodra u de aanslag van 2021 heeft ontvangen.

Ondernemers kunnen ook uitstel aanvragen voor het betalen van de Toeristenbelasting over 2019. De betaling hiervan wordt dan ook uitgesteld tot 1 september 2021, waarna u de aanslag in 4 maandelijkse termijnen betaalt.

U kunt het uitstel aanvragen door op de knop 'Uitstel aanvragen' te klikken. U komt dan in de digitale balie belastingen. Nadat u bent ingelogd klikt u op 'Uitstel ondernemers corona'. 

Uitstel aanvragen

Subsidies op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg

Veel organisaties op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen door het coronavirus nu niet altijd aan hun verplichtingen voldoen. Daarnaast komt ook reguliere exploitatie soms onder druk te staan. Veel partijen waarmee we samenwerken, maken zich daarom zorgen om hun inkomsten. Hiervoor hebben we als gemeente bij subsidie- en opdrachtverstrekking de volgende uitgangspunten:

 1. We blijven de subsidie in de daarvoor gestelde termijnen betalen, zodat partijen geen liquiditeitsproblemen krijgen.
 2. We vragen partijen om daar waar dienstenverlening niet meer volgens afspraken mogelijk is, actief en creatief naar alternatieven te zoeken. Stem deze ook met ons af.
 3. We verwachten van partijen om kritisch te kijken of bepaalde kosten, die samenhangen met activiteiten die niet meer worden uitgevoerd, af te bouwen.
 4. Tussentijds of bij eindverantwoording bepalen we in redelijkheid hoe we tot vaststelling van het definitieve subsidiebedrag, hoogte van de opdracht kunnen overgaan. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partijen.
Regelingen vanuit de Rijksoverheid en de Provincie

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Lees meer over de tegemoetkoming vaste lasten MKB op de website van de Rijksoverheid. De tegemoetkoming vraagt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) ging maandag 6 april open. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Kijk voor het aanvragen of voor meer informatie op de website van het UWVof op de website van Rijksoverheid

Belastingmaatregelen

Het kabinet nam een aantal belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Ook kunt u uitstel vragen voor de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Coronakrediet en garantie

Hieronder vallen verschillende maatregelen: 

 • Borgstelling MKB-kredieten. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Lees hier meer over op de website van Rijksoverheid.
 • Garantie Ondernemersfinanciering. Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Lees er meer over op de website van Rijksoverheid.
 • Klein Krediet corona. Met het KKC staat de Nederlandse overheid voor 95% garant voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. Lees er meer over op de website van Rijksoverheid.
 • De Corona-OverbruggingsLening. De Corona-OverbruggingsLening (COL) is bedoeld voor Startups, Scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Lees meer over de COL op de website van Rijksoverheid.
 • Qredits. Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Lees er meer over op de website van Rijksoverheid

SMART-regeling COVID-19 provincie Gelderland

Deze regeling is voor Gelderse MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen. Een MKB-ondernemer of school kan € 24.999 subsidie krijgen om aan de slag te gaan met een SMART-aanvalsplan, die de gevolgen van de COVID-19 crisis beperkt. Het aanvalsplan moet leiden tot herstel van de vraaguitval en herstel (beperking) van de negatieve gevolgen van de crisis voor de medewerkers. Meer informatie leest u op de website van provincie Gelderland

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Meer informatie over deze regeling, de voorwaarden en het aanvragen is te lezen op de website van de Rijksoverheid

Websites overheid en landelijk
Websites speciaal voor beroepsgroepen