Evenement organiseren in 2020

Om een betere spreiding van evenementen over de stad te krijgen, werken we in Arnhem met een jaarkalender voor evenementen. Hiermee willen we voorkomen dat er teveel evenementen op één locatie, in de stad of op hetzelfde tijdstip zijn.

Evenementen kunnen dan last van elkaar hebben als het gaat om het bereiken van bezoekers. Bovendien kan het voor bewoners teveel overlast geven of het vraagt teveel inzet van de hulpdiensten.

Vooraankondiging vóór 1 november 2019

Om een goed beeld te krijgen welke evenementen er in het komende jaar plaats zullen vinden, dient de vooraankondiging vóór 1 november 2019 te zijn ingediend. Zo wordt snel duidelijk of er eventuele samenloop van evenementen is en wordt de inzet van hulpdiensten daarop gebaseerd. Ook wordt zo duidelijk of er meerdere evenementen op eenzelfde locatie plaatsvinden en kan er in een vroeg stadium bemiddeld worden bij deze eventuele concurrerende aanvragen.
 
In de maanden november en december worden alle aanmeldingen geïnventariseerd. Bij concurrerende aanvragen op locatie en datum wordt er contact opgenomen met de organisatoren. Dat doen we ook als er teveel aanmeldingen zijn voor een locatie. Er wordt dan in overleg gezocht naar oplossingen.
 
Rond eind december wordt de kalender definitief gemaakt. Alle aangemelde evenementen krijgen een reservering, waarmee ze zeker zijn van datum en locatie.

Aanvraagformulier Vooraankondiging evenement 2020

Voor het indienen van een vooraankondiging van uw evenement vult u het formulier 'Vooraankondiging evenement 2020' (pdf, 57kB). Als u meerdere evenementen organiseert, dient u voor elk evenement een aparte vooraankondiging in te vullen. Indien u geen vooraankondiging heeft ingediend voor 1 november 2019, dan loopt u het risico dat uw evenement niet door kan gaan, omdat dan voorrang wordt gegeven aan een wel vooraf aangekondigd evenement.

Evenementenvergunning blijft nodig

Een plek op de jaarkalender betekent niet automatisch een vergunning. Voor elk evenement moet binnen de indieningstermijnen een evenementenvergunning of -melding worden aangevraagd.
 
De indieningstermijn voor een melding of vergunning zijn:
  1.  8 werkdagen voorafgaand aan een meldingsplichtig evenement
  2.  8 weken voorafgaand aan een vergunningsplichtig evenement

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via het e-mailadres evenementenkalender@arnhem.nl