Reinigingsrecht

Het reinigingsrecht is een afvalstoffenheffing voor bedrijven, die zij betalen voor het inzamelen en verwerken van hun afval door de gemeente. Ondernemers maken in dat geval gebruik van de gemeentelijke ondergrondse restafvalcontainers.

ondergrondse containers binnenstad

Contract afvalinzamelaar of reinigingsrecht

Ondernemers zijn op basis van de wetgeving verplicht zelf te zorgen dat hun afval wordt afgevoerd. Dit kunt u doen door het afsluiten van een contract met een commerciële afvalinzamelaar. U moet dan gebruik maken van een inzamelmiddel, een mini- of rolcontainer, die op uw eigen terrein geplaatst kan worden. Voor ondernemers met een beperkte hoeveelheid afval is er ook het reinigingsrecht. 

Reinigingsrecht voor bedrijven met een beperkte hoeveelheid afval

Het reinigingsrecht is voor bedrijven die maximaal 10 restafvalzakken per week hebben. Naast het restafval kunnen deze bedrijven ook gebruik maken van de huishoudelijke inzameling van oud papier en karton en Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (pbd). Deze afvalstromen moeten vergelijkbaar zijn met het huishoudelijk afval en aangeboden worden op de vaste inzamelroute in de wijk. Papier wordt wekelijks opgehaald en moet gebundeld worden aangeboden. Pbd wordt eenmaal per 2 weken ingezameld en moet in transparante zakken worden aangeboden.

Voordelen reinigingsrecht

U heeft geen opslagruimte nodig voor een minicontainer. U kunt uw restafval weggooien wanneer het u uitkomt. Oud papier en karton en pbd gratis aanbieden op de inzameldagen. Andere voordelen zijn een schonere binnenstad en minder afvalwagens door de stad. 

Tarieven reinigingsrecht 

  • Voor 1 tot en met 5 restafval aanbiedingen per week in de ondergrondse container van 60 liter betaalt u € 666,60 per belastingjaar
  • Voor 6 tot en met 10 restafval aanbiedingen per week in de ondergrondse container van 60 liter betaalt u € 1240,40 per belastingjaar

U kunt zich voor 1 van de 2 categorieën aanmelden. De genoemde tarieven zijn exclusief btw De bedoelde btw wordt, indien deze verschuldigd is, wel in rekening gebracht. Voor de inzameling van oud papier en karton en pbd worden geen extra kosten in rekening gebracht, deze zijn verwerkt in het reinigingsrecht. 

Reinigingsrecht binnenstad

Op dit moment kunnen alleen de ondernemers in de binnenstad gebruik maken van het reinigingsrecht. Het betreft de volgende wijken:  

  • Janssingel
  • Markt
  • Weverstraat
  • Rijnstraat

Aanmelden en gebruik reinigingsrecht

Bedrijven die gebruik willen maken van het reinigingsrecht kunnen zich online aanmelden.

Aanmelden reinigingsrecht 

Bekijk de kaart voor overzicht van de locaties van de ondergrondse containers in de binnenstad.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van de gemeente Arnhem via het contactformulier.