Steigers

Hier vindt u de spelregels voor steigers in de openbare ruimte.

Spelregels:

Steigers moeten voldoen aan het bepaalde in artikel 2.1.5.1. van de APV Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg:

  • Steigers mogen alleen geplaatst worden nadat uw melding bij de gemeente is afgehandeld.
  • Steigers vormen geen belemmering voor de vrije doorstroming van gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers (straten met een verkeersfunctie hebben een minimale doorgang voor voetgangers van 1,50 meter breed).
  • Op wegen of weggedeelten, enkel bestaand uit een trottoir, is te allen tijde een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter aanwezig ten behoeve van de hulpdiensten.
  • Steigers mogen in de openbare ruimte worden geplaatst voor zo lang zij feitelijk functioneel zijn voor de werkzaamheden.
  • Brandkranen moeten altijd vrijgehouden worden, zodat blusvoertuigen niet belemmerd worden. 
  • Ingangen, (nood)uitgangen en vluchtwegen dienen te allen tijde over de minimaal vereiste breedte te zijn vrijgehouden van obstakels. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte.
  • Steigerdoeken mogen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor het maken van reclame. Zie hiervoor de spelregels bij Steigerdoekreclame.

Ontheffing

Voor het plaatsen van een steiger in het centrum, winkelcentra en -straten in de stad dient u een ontheffing aan te vragen. Buiten deze gebieden volstaat een melding, mits u voldoet aan bovenstaande spelregels.