Informatieborden gemeente

Tijdelijke borden die informeren over bouwprojecten en werkzaamheden in het openbaar gebied geplaatst door, of in opdracht van, de gemeente.

Spelregels:

 • Als de borden langer staan dan 9 weken is een omgevingsvergunning bouwen verplicht.
 • Borden die korter dan 9 weken worden geplaatst moeten voldoen aan bepaalde in artikel 2.1.5.1. van de APV Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg.
 • Alleen toegestaan bij nieuwbouw van gebouwen, civieltechnische werken en (verkeers)werkzaamheden op hoofd- en ontsluitingswegen die overlast veroorzaken bij een aanzienlijk grotere groep mensen dan de direct omwonenden.
 • De borden mogen geplaatst worden vanaf een maand voor de start van het project tot het project is afgerond (= als de hekwerken/afzettingen weg zijn).
 • De borden mogen niet worden verankerd in de grond, maar moeten worden bevestigd aan een vast betonnen voetstuk.
 • De informatieborden moeten op het projectterein staan. Uitgangspunt is maximaal 1 bord per project. Bij bouw- en verkeerswerkzaamheden langs genoemde wegen zijn maximaal 3 borden toegestaan als dit functioneel is in de informatievoorziening.
 • Tekst en afbeeldingen op de borden moeten functioneel zijn. Ze geven informatie over het werk. Reclame is niet toegestaan, wel mogen de namen vermeld worden van degenen die bij het ontwerp en de uitvoering betrokken zijn.
 • De afmetingen van het bord zijn:
 • - Breedte maximaal 2,44 meter
 • - Bovenrand maximaal 4,5 meter boven maaiveld
 • Er gelden voorschriften voor de maten van de borden, de indeling, de tekst, de vlakken en de kleuren, zie bovenstaande afbeelding.
 • De borden mogen niet worden verlicht of aangelicht.
 • Er worden in elk geval geen borden geplaatst bij de volgende werkzaamheden: projecten van Buiten Gewoon Beter, geluidssaneringsprojecten, baggerwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden aan bestaande gebouwen en constructies, afkoppelen en rioleringswerkzaamheden.