Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

Er zijn 2 soorten speelautomaten: kansspelautomaten en behendigheidsautomaten. Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horecaonderneming is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente verplicht.

Voor het plaatsen van een behendigheidsautomaat hebt u geen aanwezigheidsvergunning nodig.

Kansspel- en behendigheidsautomaten

Een kansspelautomaat zoals een fruitautomaat of eenarmige bandiet keert geld uit. Een behendigheidsautomaat zoals een flipperkast of videogame keert alleen vrije spellen uit, geen geld.

Laagdrempelige en hoogdrempelige horecaondernemingen

Bij het toekennen van de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsen in laagdrempelige en hoogdrempelige horecaondernemingen. Laagdrempelig zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines, afhaalrestaurants en wijk- of jongerencentra. Hoogdrempelig zijn bijvoorbeeld cafés en restaurants. Een laagdrempelige horecaonderneming mag geen kansspelautomaat plaatsen. Een hoogdrempelige horecaonderneming mag maximaal 2 speelautomaten plaatsen; dit kunnen 2 kansspelautomaten zijn of 2 behendigheidsautomaten of van beide 1.

Tijd- en locatiegebonden

De aanwezigheidsvergunning is 5 jaar geldig en moet daarna opnieuw worden aangevraagd. De vergunning geldt voor 1 locatie of vestiging. Voor iedere andere locatie of vestiging van de horecaonderneming is een aparte vergunning nodig.

Voorwaarden

De eigenaar van de speelautomaten moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning van de Minister van Economische Zaken. Voor de automaten in een speelautomatenhal is een aparte vergunning vereist.

Kosten

De kosten voor een behendigheidsautomaat zijn nihil. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kansspelautomatenvergunning moet u leges betalen. In Arnhem wordt deze vergunning voor direct 5 jaar afgegeven: bij 1 speelautomaat € 226,50 en bij 2 speelautomaten € 317. 

Bezwaar maken

Bij een eventuele weigering van uw aanvraag stelt de gemeente u voortijdig op de hoogte. U kunt dan binnen 2 weken reageren met een zienswijze die wordt meegewogen in het definitieve besluit. Op dit definitieve besluit kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Als belanghebbende kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Daarnaast kunt u bij spoed vragen om een voorlopige voorziening waarmee het besluit geschorst kan worden. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Stap 1: Check of u een aanwezigheidsvergunning nodig heeft aan de hand van de informatie onder tabblad Beschrijving.
Stap 2: Als u een aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten nodig heeft, kunt u deze aanvragen met het formulier:

Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Afhandelingstermijn

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging. De aanvraagprocedure neemt gemiddeld 6 weken in beslag. Deze termijn is mede afhankelijk van de mogelijkheid om uw horecagelegenheid te bezoeken.

Wijzigingen schriftelijk melden

Tussentijdse veranderingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal speelautomaten, moet u schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.