Het goede voorbeeld geven

We vinden het belangrijk dat we zelf het goede voorbeeld geven. Een van de manieren waarop we dit doen is door steeds meer circulair in te kopen. We kopen als gemeente namelijk veel in. U kunt daarbij denken aan grote projecten zoals vastgoed, bruggen of wegen. Maar ook aan kleinere dingen in de openbare ruimte zoals speeltoestellen, verkeersborden en bankjes.

We geven daar vele miljoenen aan uit. Als we bedrijven betalen om dit te aan te leggen of te renoveren kunnen we hier voorwaarden aan stellen. Zo kunnen we er voor zorgen dat deze bedrijven circulair werken. 

Goede voorbeelden 

We moeten nog een aantal stappen zetten en tegelijkertijd zijn er in de afgelopen jaren al een aantal mooie stappen gezet. Een daarvan is het fietspad van olifantsgras dat sportpark Schuytgraaf verbindt met Elst. En ook de sloop van het oude zwembad Valkenhuizen is een goed voorbeeld van circulariteit. 

Om dit te bereiken hebben we een projectgroep LSDC (lokaal, sociaal, duurzaam en circulair) inkopen en aanbesteden opgericht. Dit is een projectgroep die de duurzame inkoop bij ons op de kaart zet. Een van de leden van de projectgroep is Ivo Meijer, bestuursadviseur circulaire economie. Hij helpt onze collega’s om hun inkoop traject circulair te maken. Hieronder vertelt hij meer over zijn werk bij de projectgroep. 

Wat betekent circulair inkopen precies? 

“Circulariteit gaat over duurzaam gebruik van materialen. Dat heeft enorme impact, omdat het grootste deel van onze milieu impact, zoals CO2 uitstoot, wordt veroorzaakt door de productie van fysieke producten. Stel jezelf eens de vraag waar alle producten en materialen die je om je heen ziet vandaan komen. Zoals de stoel waar je op zit en de straat waar je op uitkijkt. Wanneer we minder nieuwe materialen gebruiken en bestaande producten zo lang mogelijk in de economie houden, werken we aan een toekomst waarin afvalstoffen niet of nauwelijks bestaan.” 

Waarom is het belangrijk dat de gemeente hier rekening mee houdt?  

“Persoonlijk ben ik van mening dat we ook zelf het goede voorbeeld moeten geven als we burgers en ondernemers vragen duurzaam te handelen. Bovendien kan de overheid grote impact maken en een enorme innovatieve kracht zijn, omdat we samen veel (belasting)geld uitgeven. Onze omgeving stimuleren in duurzame oplossingen te denken is daarbij een van de belangrijkste taken. Hier zijn verschillende voorbeelden van. Zoals de sloop van het oude provinciehuis Prinsenhof, door de provincie Gelderland. De provincie daagde de slopers tijdens de aanbesteding uit, om met ideeën te komen hoe de materialen uit de sloop kunnen worden hergebruikt in nieuwbouwprojecten. De gemeente Arnhem heeft de kanaalplaten uit dit pand vervolgens gebruikt in het ontwerp van een nieuwe sporthal. Een ander voorbeeld is de sloop van het oude zwembad Valkenhuizen, wat onlangs zelfs het landelijke nieuws haalde. Ook hier vroegen we inschrijvende partijen met de beste oplossingen te komen voor hergebruik en recycling, waardoor nu veel materialen elders kunnen worden hergebruikt."