Duurzaam ondernemen

We willen u als ondernemer stimuleren om energie te besparen, want duurzaam ondernemen wordt steeds minder vrijblijvend.

Dat betekent dat er in de toekomst vaker gecontroleerd en gehandhaafd zal worden in verband met de Wet Milieubeheer.

Wet Milieubeheer en Erkende Maatregelenlijst (EML)

De hoeveelheid energie die uw bedrijf verbruikt bepaalt welke verplichting u heeft. Andere criteria zijn de grootte van uw bedrijf en de omzet. Op rvo.nl ziet u welke verplichting voor uw bedrijf geldt en welke maatregelen daarbij horen. Mogelijk komt uw bedrijf in aanmerking voor subsidie vanuit de provincie Gelderland.

Verantwoordelijkheid eigenaar of huurder

Het bedrijf is volgens de Wet Milieubeheer het aanspreekpunt voor de milieuvoorschriften en dus ook voor de energiemaatregelen. De ondernemer bepaalt de bedrijfsactiviteiten. Wordt het pand gehuurd? Dan bepaalt de huurder in overleg met de verhuurder wie welke maatregelen treft. De gebouweigenaar of verhuurder beslist over de gebouwgebonden maatregelen. De gebruiker of huurder beslist over de activiteitgebonden maatregelen.

Wat doet de gemeente?

We faciliteren bedrijven om samen te werken in de collectieven door het organiseren van bijeenkomsten en waar mogelijk een (financiële) bijdrage te leveren in de procesondersteuning. Kijk op www.arnhemAAN.nl voor voorbeelden van bedrijven die al maatregelen hebben genomen.

Controle en handhaving energiemaatregelen

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) controleert bedrijven op het doorvoeren van de verplichte maatregelen (EML-lijst). Dit gebeurt tijdens de reguliere milieucontroles en met extra energiecontroles bij achterblijvers. ODRA zal handhaven als er te weinig of geen energiemaatregelen zijn getroffen.

Meer informatie

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie