Informatie rondom ondernemen en het coronavirus

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Op deze pagina vindt u meer informatie voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus.

Heeft u vragen over de regelingen van de gemeente? Mail dan naar ondernemen@arnhem.nl. Voor vragen over regelingen van de Rijksoverheid kunt u terecht bij de KVK-hotline op 0800 - 2117.

Regelingen vanuit gemeente Arnhem

Regeling

Wat betekent het?

Voor wie is het?

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Wanneer u als ondernemer of zzp'er in acute financiële problemen komt door de coronacrisis, komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. Het aanvragen van deze tijdelijke ondersteuning kan op de pagina 'Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen'.  Ondernemers/zzp'ers in acute geldnood door het coronavirus. 

Uitstel gemeentelijke belastingen

Gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden willen ondernemers helpen door deze coronacrisis heen te komen. Daarom verlenen wij uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen. U kunt uitstel aanvragen tot en met 31 juli. U vraagt uw uitstel van gemeentelijke belastingen hier aan.

Arnhemse ondernemers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook zzp'ers en ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur, stichtingen en verenigingen

De subsidies op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg

Veel organisaties op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen door het coronavirus nu niet altijd aan hun verplichtingen voldoen. Daarnaast komt ook reguliere exploitatie soms onder druk te staan. Veel partijen waarmee we samenwerken, maken zich daarom zorgen om hun inkomsten. Hiervoor hebben we als gemeente bij subsidie- en opdrachtverstrekking de volgende uitgangspunten:

  1. We blijven de subsidie in de daarvoor gestelde termijnen betalen, zodat partijen geen liquiditeitsproblemen krijgen.
  2. We vragen partijen om daar waar dienstenverlening niet meer volgens afspraken mogelijk is, actief en creatief naar alternatieven te zoeken. Stem deze ook met ons af.
  3. We verwachten van partijen om kritisch te kijken of bepaalde kosten, die samenhangen met activitieten die niet meer worden uitgevoerd, af te bouwen.
  4. Tussentijds of bij eindverantwoording bepalen we in redelijkheid hoe we tot vaststelling van het definitieve subsidiebedrag, hoogte van de opdracht kunnen overgaan. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partijen.
Organisaties op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg

 

Regelingen vanuit de Rijksoverheid

Regeling

Wat betekent het?

Voor wie is het?

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Veel ondernemers worden direct getroffen door de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen. Hiervoor kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Kijk voor het aanvragen of voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland.

De TOGS-regeling is bedoeld voor sectoren waar de coronamaatregelen van de overheid grote gevolgen hebben voor de inkomsten. Zoals eet-en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, de reisbranche, kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s. Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. 

Verruiming Borgstelling MKB

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijfregeling is versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Meer informatie over de verruimde BMKB-regeling is te lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de verruimde BMKB-regeling.

Deze maatregel is voor MKB. Zzp’ers kunnen ook gebruik maken van de verruimde BMKB-regeling. Zzp’ers hebben alleen vaak een minder grote financieringsbehoefte en maken er daarom vaak minder gebruik van.
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De NOW komt in plaats van de al bestaande werktijdverkorting. De werktijdverkorting komt hiermee te vervallen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met een groot omzetverlies tegemoet te komen. Werkgevers kunnen hierdoor werknemers met een vast en flexibel contract doorbetalen. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. Lees meer over deze regeling op de website van de Rijksoverheid. Hier staan ook de voorwaarden aan deze regeling. 

 

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht
omzetverlies
Belastingmaatregelen

Het kabinet nam een aantal belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Ook kunt u uitstel vragen voor de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid en de belastingdienst.

Ondernemers en zzp'ers 


Kijk voor een overzicht van alle regelingen op de website van de Rijksoverheid

Heeft u vragen over deze regelingen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle financiële maatregelingen vanuit het rijk. U kunt ook terecht bij:

Er zijn ook websites voor specifieke bedrijfssectoren waar u terecht kunt met vragen