Informatie rondom ondernemen en het coronavirus

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Op deze pagina vindt u meer informatie voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen rondom het coronavirus. Ook vindt u hier een overzicht van hulp dat aangeboden wordt door gemeente en vanuit het rijk.

Heeft u vragen over de regelingen van de gemeente? Kijk dan eerst bij veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar ondernemen@arnhem.nl. Voor vragen over regelingen van de Rijksoverheid kunt u terecht bij de KVK-hotline op 0800 - 2117.

Regelingen vanuit gemeente Arnhem
 • Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Wanneer u als ondernemer of zzp'er in acute financiële problemen komt door de coronacrisis, komt u mogelijk in aanmerking voor tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen. Het aanvragen van deze tijdelijke ondersteuning kan op de pagina 'Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen'. 

 • Uitstel gemeentelijke belastingen

Gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden willen ondernemers helpen door deze coronacrisis heen te komen. Daarom verlenen wij uitstel van de betaling van gemeentelijke belastingen. Arnhemse ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen uitstel aanvragen tot en met 31 juli. Deze regeling geldt ook voor zzp'ers en ondernemers die actief zijn in de kunst en cultuur, stichtingen en verenigingen. U vraagt uw uitstel van gemeentelijke belastingen hier aan.

 • Tijdelijke Noodfonds Ondernemersfonds Arnhem

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in overleg met gemeente Arnhem een tijdelijk Noodfonds opgericht. Het doel van het noodfonds is het ondersteunen van projecten en initiatieven die de economische schade door het coronavirus voor Arnhemse ondernemers beperken. Hiermee ondersteunen ze de Arnhemse economie. Lees meer over het Tijdelijk Noodfonds Ondernemersfonds Arnhem op de website van Ondernemersfonds Arnhem.

 • Subsidies op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg

Veel organisaties op het gebied van evenementen, cultuur, sport, welzijn en zorg kunnen door het coronavirus nu niet altijd aan hun verplichtingen voldoen. Daarnaast komt ook reguliere exploitatie soms onder druk te staan. Veel partijen waarmee we samenwerken, maken zich daarom zorgen om hun inkomsten. Hiervoor hebben we als gemeente bij subsidie- en opdrachtverstrekking de volgende uitgangspunten:

 1. We blijven de subsidie in de daarvoor gestelde termijnen betalen, zodat partijen geen liquiditeitsproblemen krijgen.
 2. We vragen partijen om daar waar dienstenverlening niet meer volgens afspraken mogelijk is, actief en creatief naar alternatieven te zoeken. Stem deze ook met ons af.
 3. We verwachten van partijen om kritisch te kijken of bepaalde kosten, die samenhangen met activitieten die niet meer worden uitgevoerd, af te bouwen.
 4. Tussentijds of bij eindverantwoording bepalen we in redelijkheid hoe we tot vaststelling van het definitieve subsidiebedrag, hoogte van de opdracht kunnen overgaan. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partijen.
Regelingen vanuit de Rijksoverheid en de Provincie

•    Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Hiervoor komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling in aanmerking. MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Lees meer over de tegemoetkoming vaste lasten MKB op de website van de Rijksoverheid. Deze tegemoetkoming is vanaf media juni 2020 aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemerd Nederland (RVO). 

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) ging maandag 6 april open. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Kijk voor het aanvragen of voor meer informatie op de website van het UWV

Vanaf 1 juni gaat de verlengde NOW-regeling in. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen. Zo is er bijvoorbeeld een inspanningsverplichting tot het stimuleren van ontwikkeling en/of scholing (NL leert door). Lees meer over de NOW-regeling op de website van Rijksoverheid

 • Belastingmaatregelen

Het kabinet nam een aantal belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Ook kunt u uitstel vragen voor de betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid en de belastingdienst.

•    Coronakrediet en garantie

Hieronder vallen verschillende maatregelen: 

 • Borgstelling MKB-kredieten. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Lees hier meer over op de website van Rijksoverheid.
 • Garantie Ondernemersfinanciering. Met de GO-C(orona) module kunnen banken krediet verstrekken aan ondernemingen in verband met liquiditeitstekorten als gevolg van het coronavirus. Lees er meer over op de website van Rijksoverheid.
 • Klein Krediet corona. Met het KKC staat de Nederlandse overheid voor 95% garant voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. Lees er meer over op de website van Rijksoverheid.
 • De Corona-OverbruggingsLening. De Corona-OverbruggingsLening (COL) is bedoeld voor Startups, Scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Lees meer over de COL op de website van Rijksoverheid.
 • Qredits. Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Lees er meer over op de website van Rijksoverheid

•    SMART-regeling COVID-19 provincie Gelderland

Deze regeling is voor Gelderse MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen. Een MKB-ondernemer of school kan 24.999 euro subsidie krijgen om aan de slag te gaan met een SMART-aanvalsplan, die de gevolgen van de COVID-19 crisis beperkt. Het aanvalsplan moet leiden tot herstel van de vraaguitval en herstel (beperking) van de negatieve gevolgen van de crisis voor de medewerkers. Meer informatie leest u op de website van provincie Gelderland

Websites overheid en landelijk
Websites speciaal voor beroepsgroepen