Ontheffing milieuzone vrachtverkeer

De binnenstad van Arnhem heeft, inclusief de centrumring, een milieuzone voor vrachtverkeer. Vrachtwagens (maximum massa meer dan 3500 kg) die worden aangedreven door een dieselmotor met een te hoge uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide, euronorm lager dan IV, mogen deze milieuzone niet in. Moet u met een dergelijke vrachtwagen toch in het centrum zijn, dan kunt u mogelijk een ontheffing krijgen.

Lees meer over de milieuzone vrachtverkeer.

U moet zelf controleren of uw vrachtwagen mimimaal voldoet aan de Euro IV-norm of hoger, en of u dus een ontheffing voor uw vrachtwagen aan moet vragen. Dit kan op www.rdw.nl. De gemeente controleert dit niet. Let op! Vraag een dagontheffing aan voordat u de milieuzone in rijdt. Doet u dit niet, dan ontvangt u een boete. Ontheffingen kunnen niet achteraf worden aangevraagd.

Bijzondere voertuigen

U kunt een ontheffing aanvragen voor bijzondere voertuigen, zoals kermiswagens, verhuiswagens, kraanwagens enzovoorts. U vindt meer informatie hierover op www.milieuzones.nl. Voor deze voertuigen kunt u geen ontheffing aanvragen bij de gemeente Arnhem.

Dagontheffing

Let op: vraag een dagontheffing aan voordat u de milieuzone in rijdt. Na indiening en betaling wordt automatisch ontheffing verleend. De dagontheffing is geldig van 00.00 uur tot 24.00 uur op de aangegeven dag.

Per kenteken kunnen er maximaal 12 dagontheffingen per jaar worden verleend. Een dagontheffing voor de milieuzone kost € 36,-. Een aanvraag voor meerdere aaneengesloten dagen geldt als één aanvraag en kost dus 1x € 36,-. Deze dagen worden echter wél meegeteld in het kader van het maximum aantal dagen. Zie ook de Legesverordening 2018 voor meer informatie.

Online aanvragen dagontheffing

Langdurige ontheffingen

Langdurige ontheffingen zijn bedoeld voor marktondernemers die in het bezit zijn van een marktvergunning (art. 1 Marktverordening 2004), voor ondernemers die binnen een jaar een nieuwe schonere vrachtwagen aan gaan schaffen en voor ondernemers die op grond van bedrijfseconomische overwegingen niet kunnen investeren in een nieuwe schonere vrachtwagen (hardheidsclausule).

Een aanvraag voor een langdurige ontheffing voor marktkooplieden kost € 36,-. Een aanvraag voor overige langdurige ontheffingen kost € 282,-. Een verlenging of wijziging van een eerder verleende ontheffing kost € 93,-. Zie ook de  Legesverordening 2018 voor meer informatie.

Wij hebben 8 weken nodig om een beslissing te nemen over uw aanvraag.

Voor een langdurige ontheffing zijn de volgende gegevens nodig:

  • bewijs van deelname warenmarkt (indien u een marktondernemer bent);
  • documenten waarin is onderbouwd waarom u een ontheffing nodig heeft, zoals:
    • bewijsstukken waaruit blijkt dat u vaker dan 12 keer per jaar de milieuzone betreedt;
    • bewijsstukken (bijvoorbeeld een offerte) met betrekking tot een nieuw aan te schaffen vrachtwagen;
  • de geplande datum voor vervanging van voertuig(en);
  • informatie over uw financiële positie, indien u een beroep wilt doen op de hardheidsclausule (bijvoorbeeld met een accountantverklaring, of jaarcijfers van de afgelopen twee jaar).

Langdurige ontheffingen gelden maximaal 1 jaar.

Online aanvragen

Bezwaar

Als aanvrager kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing over de ontheffing milieuzone. Het bezwaarschrift moet uiterlijk zes weken na dagtekening van het besluit worden ingediend.

Vragen?

U kunt contact opnemen met de Afdeling Vergunning en Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of via telefoonnummer 0900-1809.

Uitgelicht

Wat vindt u van onze website?