75% korting op energiescans voor Arnhemse bedrijven

Om Arnhemse bedrijven te helpen energie te besparen kunnen zij binnenkort forse korting krijgen op het laten uitvoeren van een energiescan voor hun organisatie. Hier valt een wereld te winnen, aangezien het Arnhemse bedrijfsleven gezamenlijk verantwoordelijk is voor 50% van het totale Arnhemse energieverbruik (inclusief mobiliteit, zonder mobiliteit is dat 17%). Samen met VNO-NCW Midden en verschillende Arnhemse koepelorganisaties voor het bedrijfsleven is daarom met steun van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem een subsidieregeling in het leven geroepen. Goed voor naar verwachting zo'n 400 energiescans.

Met deze eerste stap leggen we de basis voor de toekomst waarbij we met de koepels verder inzetten op een gezamenlijke energietransitie. Hierbij verkennen we collectieve vormen en benutten mogelijkheden voor een circulaire conomie.

De urgentie om CO²-uitstoot terug te dringen is groot. Bedrijven worden aangesproken om op allerlei manieren te verduurzamen. Besparen is daarbij de eerste stap. Energiebesparen is overigens niet langer vrijblijvend. Nieuwe wetgeving verplicht bedrijven en instellingen* om sinds 1 juli van dit jaar aan het Rijk te rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn genomen; de informatieplicht. Ondernemers die deze verplichting niet hebben, hebben de zorgplicht. Dat betekent energie besparen waar het kan en verspilling tegengaan.

Subsidieregeling

Een energiescan loont. Het geeft inzicht in energieverbruik en in verduurzamingsmogelijkheden en dus kostenbesparing. Verder laat de energiescan de investeringskosten van maatregelen zien inclusief bijbehorende terugverdientijd. Deze gegevens zijn ook nodig bij het invullen van de Informatieplicht. Zodra de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter van 5 jaar uitgevoerd zijn, kan maximaal 75% subsidie aangevraagd worden voor de kosten van de energiescan. Voor de subsidieregeling is in totaal 250.000 euro beschikbaar.

Gerenommeerde partijen

Aangezien ondernemers hebben aangegeven behoefte te hebben aan betrouwbare en eenduidige informatie over energiebesparing en duurzaamheid en hulp bij de Infomatieplicht is dit gezamenlijke initiaitief ontstaan. Door steun en medewerking van gerenommeerde partijen als VNO-NCW Midden én met ‘bedrijvenkoepels’ als StAB, Koninklijke horeca Nederland, Platform Binnenstad Arnhem en het Ondernemers Kontakt Arnhem is aan deze behoefte tegemoet gekomen. 
Er wordt een gezamenlijke communicatiecampagne gestart. Hiermee worden bedrijven geïnformeerd over nut, noodzaak en mogelijkheden van energiebesparing en de relatie met de informatieplicht. 

Informatieavond

Op 24 oktober is er bij Ondernemerscentrum Vlamoven een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling, de energiescans en de informatieplicht. Tevens zal informatie worden verstrekt via het platform ArnhemAAN over hoe bedrijven een energiescan met subsidie kunnen aanvragen. 

Binnenkort kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen voor een energiescan. Meer informatie daarover volgt. Voor vragen kunt u contact opnemen via energiescanbedrijven@arnhem.nl

* dit geldt voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh en of 25.000 m3 gas verbruiken per jaar