Arnhem lanceert agenda voor schonere lucht

De lucht in Arnhem wordt meetbaar schoner. De gemeente ligt op koers om de huidige doelen van het luchtbeleid te halen. Maar om deze doelen ook echt zeker te stellen, moet het huidige beleid worden aangescherpt. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, beschrijft Arnhem in de nieuwe Uitvoeringsagenda Schone Lucht 2024-2030.

Wethouder Marco van der Wel (Milieu): ‘Schone lucht is van levensbelang. Ieder jaar sterven in ons land duizenden mensen door luchtvervuiling. Maatregelen tegen verontreiniging redden dus levens. Daarom maken we in Arnhem serieus werk van schone lucht. Dat vraagt om keuzes, bijvoorbeeld voor minder autoverkeer in de binnenstad. Soms is dat even slikken, maar uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij.’ 

Subsidieregelingen 

Er komt een subsidie op het onklaar maken van bestaande rookgaskanalen. Ook wordt gekeken of bij nieuwbouw een verbod op haarden en rookgaskanalen mogelijk is. Daarnaast wil de gemeente het centrum van Arnhem verder ontlasten. Daarom komen er subsidieregelingen voor onder meer het slopen van oude scooters en brommers en het stimuleren van elektrische deelauto’s. Ook wil Arnhem de huidige milieuzone aanscherpen en inzetten op zero-emissie busvervoer. 

Uitbreiding meetnet 

Meten is weten. De gemeente gaat daarom het huidige meetnet uitbreiden met het meten van de schadelijke stof PM2.5. Dit meetnet is mede tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met de bewoners van de binnenstad. Daarnaast gaat Arnhem extra aandacht besteden aan de leefomgeving van kwetsbare groepen, zoals chronische longpatiënten. 

Analyse en aanscherping 

In een volgende stap zal door analyse van de meetgegevens worden bekeken waar en hoe het luchtbeleid nog verder moet worden aangescherpt. Dit is nodig omdat medio 2024 de nieuwe, aangescherpte EU-richtlijnen worden verwacht. De Uitvoeringsagenda Schone Lucht is een uitvloeisel van het eerdere Plan Gezonde Leefomgeving en het Schone Lucht Akkoord.