Arnhem maakt ruimte voor de wilde bij

Het gaat niet goed met de wilde bij in ons land. Daarom gaat Arnhem, samen met lokale groene organisaties, werken aan verbetering van de leefomgeving van de wilde bij. Daarnaast wil de gemeente het aantal kasten met honingbijen in de stad verminderen.

Wethouder Marco van der Wel (Natuur): ‘Wilde bijen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. Veel mensen weten niet dat de wilde bij moet concurreren met de honingbij, omdat er in de natuur domweg te weinig voedsel is voor beide. Als gemeente kiezen wij nu voor bescherming van de wilde bij. Sommige soorten worden zelfs in hun voorbestaan bedreigd, zoals de knautiabij (zie foto). Daarom willen we geen bijenkasten meer rond onze natuurgebieden en brengen we het aantal bijenkasten in bewoond gebied terug.’ 

Gezamenlijke projecten 

In 2022 deed de gemeente onderzoek naar de situatie rond de wilde bij, waaruit bleek dat hun leefgebied verbeterd moet worden. De gemeente wil daarom binnen een convenant gaan samenwerken met IVN, Stichting Arnhem Zoemt, Stichting Vitale Biotopen en de Imkervereniging Arnhem en omstreken. In de overeenkomst staan concrete gezamenlijke projecten, waarmee alle partijen aan de slag kunnen. 

Bijenlinten, voorlichting en monitoring 

Een voorbeeld hiervan is de aanleg van zogeheten ‘bijenlinten’ met bloeiende planten die leefgebieden met elkaar moeten verbinden. Door leefgebieden anders te beheren, in te richten en waar mogelijk uit te breiden kan de wilde bij straks het hele jaar door voldoende voedsel vinden. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om het verzamelen en opslaan van lokaal zaad. Een aantal projecten draait om voorlichting, die mensen bekender moet maken met het belang van wilde bijen. Daarnaast gaat de gemeente door met het volgen van de stand van wilde bijen en zweefvliegen in 14 onderzoeksvelden. 

Vermindering bijenkasten 

Voor het bedrijfsmatig imkeren, waarbij tientallen of honderden kasten worden gehouden, is in Arnhem straks geen ruimte meer. De gemeente geeft voorrang aan de hobby-imker. Op zes locaties in de stad waar op dit moment al bijenkasten staan, blijft ruimte voor maximaal 64 kasten. ‘We hopen in goed overleg met de imkervereniging het aantal bijenkasten in de gemeente terug te kunnen brengen’, aldus de wethouder. 

Zeldzame knautiabij op beemdkroon in Arnhem
Zeldzame knautiabij op beemdkroon in Arnhem (foto: Ineke Wesseling)