Arnhem test gebouwen op onder andere rolstoeltoegankelijkheid

In samenwerking met het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) heeft de gemeente Arnhem eerste stappen gezet naar een Arnhemse norm voor toegankelijkheid.

ondertekening

"Wij willen dat alle Arnhemmers gebruik kunnen maken van voorzieningen en openbare gebouwen, ook als ze in een rolstoel zitten, op een andere manier een anders werkend lichaam hebben, of bijvoorbeeld een visuele of auditieve beperking", vertelt Dick Cochius, voorzitter van het Apcg. In opdracht van de gemeente heeft het Apcg een aantal multifunctionele centra, sportcomplexen en cultuurgebouwen bezocht om te inventariseren welke knelpunten er zijn en wat er voor nodig is om dit in de toekomst te verbeteren. Een rapport (pdf 2MB) van deze inventarisatie wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gebouwen toegankelijk voor iedereen

Een vervolgstap is nu dat de gemeente met het Apcg, de adviesraden en andere organisaties en personen in de stad in gesprek gaat om de Arnhemse norm voor toegankelijkheid verder uit te werken.
 “Een Arnhemse norm draagt bij aan het gelijkwaardig en optimaal gebruik kunnen maken van gebouwen door iedereen. Vooraf wordt dan immers samen met gebruikers gekeken naar de wensen en behoefte, om zelfstandig te kunnen participeren. Dit moet het uitgangspunt zijn voor het ontwerp en de begroting”, aldus Dick Cochius.

Arnhem als koploper

De Arnhemse norm voor toegankelijkheid draagt bij aan Arnhem als inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen. In het coalitieakkoord is dit opgenomen als een belangrijk thema voor de komende jaren. Daarnaast is Arnhem door de VNG aangewezen als één van de 25 koplopergemeenten om het VN-Verdrag Handicap verder in te voeren. Met de ondertekening van het manifest 'Iedereen doet mee!' op 14 juni, in aanwezigheid van Hugo de Jonge, minister van VWS, heeft de gemeente toegezegd om de komende twee jaar actief te werken aan een inclusieve samenleving, voor mensen met en zonder beperking.

Uitgelicht

Wat vindt u van onze website?