Arnhem verlengt gebruik van opvangschepen tot eind 2025

De gemeente Arnhem heeft besloten de acht opvangschepen aan de Nieuwe Kade te verlengen tot en met 31 december 2025. Deze beslissing onderstreept de inzet van de stad om een gastvrije en veilige haven te bieden aan vluchtelingen, ongeacht hun status.

Paul Smeulders, wethouder Vluchtelingen: 'We hebben in Nederland te maken met een opvangcrisis en we hebben samen de verantwoordelijkheid om mensen die vluchten voor oorlog en geweld op te vangen. Die verantwoordelijkheid neemt Arnhem met het verlengen van het gebruik van de opvangschepen. Arnhem is een gastvrije stad en Arnhem blijft een gastvrije stad.' 

Acht opvangschepen 

De contracten voor de opvangschepen zouden oorspronkelijk aflopen op 31 december 2024. Momenteel bieden 6 schepen, onder beheer van het COA, onderdak aan zo’n 1000 personen, terwijl 2 schepen onder beheer van het Leger des Heils opvang bieden aan 370 Oekraïense ontheemden. Vanwege het aanhoudende tekort aan opvangplekken en de verhoogde taakstelling voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, heeft de gemeente besloten de inzet van de opvangschepen te verlengen. 

Toekomstbestendige opvanglocaties 

Arnhem streeft ernaar om duurzame en toekomstbestendige opvangplekken op het land te realiseren, daarom tekende de gemeente afgelopen mei een overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de toekomstbestendige opvang van 1.700 vluchtelingen. 

In de tussentijd biedt de opvang op schepen een noodzakelijke tijdelijke oplossing voor de huidige opvangcrisis in Nederland. De schepen hebben zich bewezen als effectieve en veilige opvanglocaties. Mede dankzij de recent geopende sportboulevard aan de Nieuwe Kade die voor verbinding tussen vluchtelingen, wijkbewoners en voorbijgangers zorgt. 

Evacuatie bij hoog water en parkeerplaatsen 

Bij hoog water kunnen de opvangschepen worden verplaatst naar de Nieuwe Haven. Dit is vooralsnog 1 keer gebeurd. De ondernemers in dit gebied hebben positieve ervaringen met de opvangschepen, mede door de toegenomen veiligheid dankzij beveiligingsmaatregelen zoals slagbomen en camera’s. 

Vluchtelingen spelen basketbal op de sportboulevard aan de Nieuwe Kade
Afbeelding: vluchtelingen spelen basketbal op de sportboulevard aan de Nieuwe Kade