Arnhemmers kunnen nu ook digitaal een uitkering aanvragen

Vanaf vandaag kunnen inwoners van Arnhem via de website van gemeente Arnhem ook digitaal een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. De gemeente zet zich in om de aanvraag zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Inwoners worden stap voor stap meegenomen door de aanvraag. Dankzij de digitale aanvraag is het ook mogelijk om inwoners sneller duidelijkheid te geven of ze in aanmerking komen voor een uitkering.

Wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks: 'Met de mogelijkheid om een uitkering ook digitaal aan te vragen wordt het voor veel mensen makkelijker om dat op hun eigen moment te doen. Tegelijkertijd blijven we oog houden voor de mensen voor wie het om welke reden dan ook lastig is om online een aanvraag online te doen. Daarom blijft een schriftelijke aanvraag net ook mogelijk en is er begeleiding voor mensen beschikbaar. Ook maken we al onze formulieren constant duidelijker, eenvoudiger en schrappen we onnodige regels.' 

Uitgaan van vertrouwen en begrijpelijk voor iedereen 

Voorheen kon een uitkering alleen aangevraagd worden in een gesprek met een medewerker van de gemeente. De gemeente hoopt dat door de digitale aanvraag de drempel voor inwoners lager is om een aanvraag voor een uitkering te doen wanneer dat nodig is. Inwoners kunnen een uitkering aanvragen op een moment dat voor die persoon het beste uitkomt. 

Het online aanvragen is zo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk gemaakt en gaat zoveel mogelijk uit van vertrouwen. Nadat inwoners inloggen met hun DigiD komen ze terecht op de pagina waar ze de aanvraag kunnen doen. Hier staat informatie die bekend is bij de overheid al ingevuld, zodat mensen dat niet meer zelf hoeven doen. Vervolgens kunnen benodigde documenten worden toegevoegd. Daarna wordt de aanvraag verstuurd. Inwoners ontvangen hierna een ontvangstbevestiging met een uitnodiging voor een gesprek. In dit gesprek vraagt een medewerker van de gemeente of de aanvraag goed is gegaan en of de inwoner nog andere vragen of zorgen heeft. Daarnaast wordt er met inwoners gekeken naar wat er op dat moment van de gemeente nodig is om stappen te zetten richting een door de inwoner gekozen doel, zoals werk of een opleiding. Als een inwoner ook op andere gebieden in het leven ondersteuning nodig heeft is ook daar aandacht voor. 

Blijvend testen en verbeteren 

De nieuwe aanvraagmogelijkheid is uitgebreid getest door inwoners. Ook hebben ervaringsdeskundigen van het Taalhuis en Stichting MEE vanuit hun ervaring meegekeken. Stichting MEE zet zich in om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Vervolgens zijn suggesties en verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast wordt het aanvraagproces ook de komende tijd gevolgd en getest. Wanneer het nodig blijkt wordt het aanvraagproces verder aangepast. Ondanks de inzet om het aanvragen van de uitkering zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn er altijd inwoners voor wie het nog steeds lastig blijft om een aanvraag te doen. De gemeente vindt het belangrijk ook hier zoveel mogelijk oog voor te hebben. Daarom biedt de gemeente vanaf stap 1 ondersteuning aan bij de aanvraag, zoals hulp van medewerkers van de bibliotheek en Goed Geregeld Arnhem, het loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over geld- en regelzaken.