Arnhems Meisje voor Roger Beets

Afgelopen vrijdag ontving Roger Beets het Arnhems Meisje uit handen van de Arnhemse burgemeester Marcouch. De verraste voorzitter van de Stichting Airborne Herdenkingen (SAH) is gelauwerd met het bronzen beeldje bij de opening van de regionale herdenkingsmaand rond de slag om Arnhem.    

Roger Beets was present bij het Airbornemuseum in Oosterbeek, omgeven door de Airborneburgemeesters van Ede, Renkum, Overbetuwe en Arnhem, bestuursleden en andere actieve relaties. De organisator neemt afscheid van een tienjarige periode als ceremoniemeester, maar blijft achter de schermen actief om de nieuwe generatie jongeren te betrekken bij de plechtigheden die de offers voor vrede herdenken en de waarden van vrijheid huldigen. Zo heeft Beets in het vooruitzicht gesteld. 

Vrijwilliger

Roger Beets woont in Oosterbeek en is dertig jaar geleden aangehaakt als vrijwilliger. Intussen kan hij bogen op een enorme groei aan belangstelling voor een breed ontwikkeld programma van kransleggingen, luchtlandingen, wandelroutes en parades in het hele gebied dat met de Poolse en Britse militairen bij de zogenoemde Market Garden zwaar gevochten heeft voor de bevrijding van Nederland. Ook maatschappelijke kringen haakten aan, zoals de kerken met erediensten en Vitesse met de jaarlijkse Airbornewedstrijd in Gelredome. 

Regio

Ahmed Marcouch prijst bij de uitreiking van de prestigieuze onderscheiding de naastenliefde van mensen als Beets: "In de Berenkuil ben ik altijd geraakt als ik u zie staan als ceremoniemeester, statig rechtop tussen de kransen, kinderen en veteranen. Ik zoek altijd even uw blik en weet dat het goed is." Beets is naast rots in de branding ook rode draad in de regio. Marcouch: "U smeedt het programma aaneen. Herdenkingen brengen ons bij elkaar. Op die momenten realiseren wij ons hoe sterk wij allen een gezamenlijke geschiedenis hebben van oorlog en vrede. Ook in onze regio, van Arnhem tot Driel en van Ede tot Oosterbeek, herkennen wij dit bij elkaar. Want of het nu Doorwerth is of Renkum, Heelsum of Heveadorp, waar de Britten en de Polen ons land wilden bevrijden met Market vanuit de lucht en Garden vanaf het land, wij allen dragen hier in deze regio dezelfde verschrikking, moed en verzet van de oudste generatie met ons mee. Anno nu bent u overal te vinden, op het Airborneplein en bij het Polenplein, op de Ginkelse Heide en bij de Airborne Begraafplaats."

Opvolger

De Stichting Airborne Herdenkingen (SAH) heeft Jos Coumans bereid gevonden de komende 2 jaar als ceremoniemeester te functioneren. De kolonel der mariniers buiten dienst is vertrouwd met de Airborneherdenkingen, als vaste adviseur in Arnhem. Coumans is vice-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en leidt als ceremoniemeester de nationale herdenking op de Dam.  

Arnhems Meisje 

Het Arnhems Meisje wordt uitgereikt door de burgemeester aan wie lang, actief en baanbrekend deelneemt aan het maatschappelijke leven in de stad, vaak na een voordracht van collega’s of andere nauwe relaties. Het bronzen beeldje is ontworpen door Joop te Riele; het levensgrote beeld van het ranke meisje staat in de wijk De Weerdjes, vlakbij de Rijn. Ook schrijver Koos van Zomeren, drummer Pierre Courbois, wethouders Joke van Doorne en Bob Roelofs en motor van de Open Monumentendag Marjan Knoppe zijn gelauwerd met deze Arnhemse equivalent van een ridderorde, bij wijze van spreken.

Overhandiging Arnhems Meisje aan Roger Beets
Afbeelding: overhandiging onderscheiding Arnhems Meisje door burgemeester Ahmed Marcouch aan voorzitter Stichting Airborne Herdenkingen, Roger Beets