Arnhemse gebedshuizen willen flink verduurzamen

De aarde netjes doorgeven aan de volgende generatie. Dat is de insteek van de Green Deal Gebedshuizen die deze week door 12 kerken en moskeeën samen met de gemeente wordt ondertekend. De geloofsgemeenschappen gaan aan de slag met het verduurzamen van hun gebedshuis, maar ook met duurzamer gedrag van de gemeenschap zelf. Thuis en op het werk. Het is de eerste Green Deal voor gebedshuizen in Nederland.

Heel gemotiveerd

Wethouder Economie Nermina Kundić: "Veel gebedshuizen in Arnhem hebben de wens om te verduurzamen, maar weten niet zo goed hoe ze dit aan moeten pakken. Ze zijn heel gemotiveerd om aan de slag te gaan. Deze Green Deal helpt ze daarbij. Het gaat dan om thema’s als energie besparen, duurzame energie opwekken, meer groen en biodiversiteit, goede omgang met klimaatadaptatie en circulariteit. De gemeente helpt met advies en bijvoorbeeld met het aanvragen van subsidies. Vervolgens moeten ze zelf aan de slag."

Handafdruk vergroten, voetafdruk verkleinen

Bijzonder is dat de geloofsgemeenschappen niet alleen aan de slag gaan met het verduurzamen van het gebedshuis zelf, zoals het installeren van zonnepanelen, het beter isoleren van het gebouw of het aanplanten van extra groen. Naast dit verkleinen van de voetafdruk gaan zij ook werken aan het ‘vergroten van de handafdruk’. Dat betekent dat ze zich gaan inspannen om het gedrag van de gelovigen zelf duurzamer te maken, thuis en op het werk. Denk daarbij aan beter afval scheiden, je huis isoleren of er zonnepanelen op leggen.

Geloofsgemeenschappen zijn al aan de slag

"We beginnen niet helemaal op nul", weet Kundić. "Sommige geloofsgemeenschappen hebben al stappen gemaakt, zoals zonnepanelen, dubbelglas of ze hebben oude kerkbanken hergebruikt bij een verbouwing. Chapeau! Met deze Green Deal gaan we weer een stap verder en doen ook gebedshuizen mee die nog aan het begin staan."

Twaalf gebedshuizen doen mee

In Arnhem zijn ruim 40 gebedshuizen. De 12 die nu deze Green Deal ondertekenen zijn: Kerk van Jezus Christus Heiligen der Laatste Dagen, Koepelkerk, Nieuwe kerk, Stichting Islamitisch Centrum Arnhem Zuid, Nour Al Houda, Islamski kulturni centar ‘bosnjak’, de Chinese Christelijke Gemeente, Bonifatiuskerk, Grote- of Eusebiuskerk, De Kruiskerk, Salvatorkerk en de Parkstraatgemeente. Daarnaast zijn er 7 ‘agendaleden’. Zij gaan nog niet met verduurzaming aan de slag, maar volgen het proces van dichtbij. Dit zijn: Islamitische Unie Ayasofya, Onze Lieve Vrouw en al Haar Engelen, Baptistengemeente de Ontmoeting, De Nederlandsche Israëlitische Hoofdsynagoge, Evangeliegemeente de Deur, Stadsklooster Arnhem en de Nederlands Hervormde Kerk. Ieder gebedshuis kan op een later moment nog meedoen bij de Green Deal.

Eerste Green deal Gebedshuizen

Een Green Deal is een afspraak tussen verschillende partijen, waaronder het bedrijfsleven, overheid, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren op het gebied van energie, klimaat, vergroening en circulaire economie. Eerder sloot Arnhem al Green Deals met de Arnhemse bedrijventerreinen Gelderse Poort en IJsseloord 1 en met zorgaanbieders. Het is de eerste keer dat er een Green Deal voor gebedshuizen wordt afgesproken.

Koepelkerk met Eusebius op de achtergrond