Arnhemse jongeren gaan gemeente adviseren over ‘alles’

Arnhem krijgt een speciale jongerenraad. De Jongerenraad026 gaat meedenken en adviseren over het beleid van de gemeente. Deze week lichtten 3 initiatiefnemers hun plannen en ambities toe aan de raadsleden.

Momenteel worden jongeren geworven voor de Jongerenraad, zodat deze na de zomervakantie kan worden geïnstalleerd. De Jongerenraad026 is een lang gekoesterde wens van de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders. 

Frisse perspectieven 

Wethouder jeugd Nermina Kundić is enthousiast: ‘Jongeren brengen nieuwe ideeën en frisse perspectieven mee. Ze kijken op een heel andere manier naar de stad en de uitdagingen waar we voor staan. Ik denk dat hun inbreng zorgt voor een beter, breder en inclusiever beleid voor heel de gemeente. Hun stem kan zo echt impact hebben. En het zorgt ervoor dat ze zich meer verbonden met hun stad én met de lokale democratie. Het vergroot hun betrokkenheid en burgerzin.’ 

Jongeren laten hun stem horen 

Kathy ’t Jong (18) is één van de initiatiefnemers van de Jongerenraad026. ‘Ook al kunnen veel jongeren nog niet stemmen, ze kunnen wél hun stem laten horen. Ik merk dat veel jongeren graag willen meepraten en ideeën hebben, maar dat ze niet precies weten waar ze daarmee terecht kunnen. Met de Jongerenraad026 willen we hen een podium geven en de verbinding leggen met de gemeente.’ 

Veel jongeren betrekken 

‘We willen elk jaar 3 of 4 thema’s kiezen waarmee we aan de slag gaan. Dat zijn niet alleen ‘jongerenthema’s’, dat kan over alles gaan’, aldus ’t Jong. ‘We zijn nu al met 7 jongeren, uiteindelijk moeten dat er 9 zijn die in de Jongerenraad zelf plaatsnemen. Maar onze achterban is groot en zit vol ideeën, we willen zoveel mogelijk jongeren betrekken, zodat zij hun stem kunnen laten horen. We willen heel graag aan de slag.’ 

‘Jongeren zijn de toekomst van de stad. Het is niet meer dan logisch om hun behoeften en wensen mee te nemen om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden’, vindt Kundić. ‘Bovendien zijn jongeren vaak beter, veel beter op de hoogte van de nieuwste technologieën en trends. Daar kunnen we als stad van profiteren.’ 

Goede vertegenwoordiging 

Samen met de initiatiefnemers is een reglement met spelregels en afspraken opgesteld. Zo is onder meer afgesproken dat er minimaal 9 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar zitting hebben in de jongerenraad. Ook is het de bedoeling een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te krijgen vanuit verschillende schoolsoorten, leeftijden en stadsdelen. De Jongerenraad026 geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die zij zelf belangrijk vindt en betrekt op verschillende manieren jongeren in de hele stad bij deze advisering. 

4 leden van de Jongerenraad026 met de wethouderFoto: Vier leden van de Jongerenraad026 met de wethouder: (v.l.n.r.) Kathy ‘t Jong, Nermina Kundić, Lucas Bergman, Aisha Kallon en Lisa Teering (foto: Gemeente Arnhem)