Blijdschap en applaus op Arnhems stadhuis voor veertien mensen met Koninklijke Onderscheiding bij lintjesregen

In Arnhem hebben bij de traditionele lintjesregen tot hun verrassing veertien Arnhemmers een koninklijke onderscheiding gekregen. Twee gedecoreerden werden geridderd, elf werden lid in de Orde van Oranje-Nassau en één Arnhemmer kreeg de dag voor Koningsdag als enige in Nederland de bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Lintjesregen Arnhem 2023

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft namens de koning de versierselen opgespeld bij veertien genodigden, die allen onder valse voorwendselen naar het stadhuis van Arnhem waren gelokt. Ze zijn vergezeld door hun familieleden, geliefden en vrienden – vaak de initiatiefnemers voor ‘het lintje’. Marcouch: ‘Al deze bijzondere mensen zijn onderscheiden omdat solidariteit praktiseerden met daden; jarenlang hebben zij zich om niet ingezet om met hun tijd, energie en kennis anderen te helpen. Zelf vinden zij hun buitengewone inzet normaal. Dat is wat ik hoop dat gebeurt, dat hun inzet inderdaad normaal wordt in brede kringen. Om anderen aan te moedigen tot navolging, horen zij in de spotlights van dank en hulde.’ 

Mensenredder

Marcel Lieferink heeft de bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon opgespeld gekregen voor zijn dappere optreden bij een woningbrand in januari. Het afgelopen jaar hebben in heel Nederland van de 22 aanvragen slechts acht mensen dit ereteken ontvangen; tijdens de lintjesregen is de Arnhemse Lieferink de enige. Hij redde met gevaar voor eigen leven de bewoonster, met haar hondje en cavia. 

Ridder

Grace Roetert-Lageman is geridderd om haar jarenlange inzet voor Stichting Gaandeweg. Daarnaast heeft zij zich onbezoldigd ingezet voor verschillende Arnhemse sportverenigingen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland. Ook Peter Koelewijn is geridderd, vooral omdat hij veel meer heeft betekend voor de geslaagde restauratie van de Arnhemse Eusebiuskerk dan van hem als bouwmanager verwacht mocht worden. 
 
Rico Kreijne, die naar het stadhuis kwam voor zijn optreden met het orkest Door Wilskracht Sterk, is naar huis als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, jarenlang heeft hij generaties muzikanten, al dan niet met een beperking, geleerd zich individueel te uiten en tegelijk in muzikale samenspraak een resultaat neer te zetten voor het publiek. Ook kregen de twee broers een lintje die elk waren voorgehouden genodigd te zijn voor de ander; Ruud en Erik Wille werden beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun verenigingswerk voor de schaakwereld.

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Bij de lintjesregen hebben dit jaar 2830 personen een onderscheiding gekregen, onder wie een derde deel vrouwen.  Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘Ik hoop op steeds meer aanvragen. Kijk om je heen en spot de actieve Arnhemmers op plaatsen waar u deze niet meteen verwacht: onder de conciërges bij de scholen, de moeders in de weggeefwinkels, de vrijwilligers bij politie en brandweer of de hulpkrachten bij repair café’s en andere locaties waar zij hun bijzondere inzet normaal vinden’. 
Op www.arnhem.nl/lintje staat wat nodig is voor de voordracht. Deadline voor de lintjesregen van 2024 is 1 juni 2023. Maar ook door het hele jaar heen worden meestal circa tweeduizend mensen koninklijk onderscheiden, vaak bij jubilea of andere bijzondere gebeurtenissen in hun loopbaan. 

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

 • Marcel Lieferink     

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 • Grace Roetert-Lageman (inwoner gemeente Amsterdam)
 • Peter Koelewijn

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 • Gerrit Wienen
 • Rudi Meijering
 • Romee Wouters-Rutgers van der Loeff
 • Meindert Rudolphi
 • Sylvia Kortenraij-Broekhuizen
 • Erik Wille
 • Ruud Wille
 • Rico Kreijne
 • Leo Hakkennes
 • Wim Combé
 • Hans Folker