Eerste Arnhemse Burgerberaad afgesloten met adviezen voor duurzamer afvalbeleid

Op zaterdag 22 juni vond de laatste bijeenkomst van het Arnhemse Burgerberaad over afval plaats. 29 adviezen werd aangeboden aan Nicky Eppich, voorzitter van de gemeenteraad en Bob Roelofs, Arnhems wethouder Participatie. De adviezen gaan onder meer over betere voorlichting, het makkelijker maken van afvalscheiding, het verbeteren van ophaal- en brengmogelijkheden, het stimuleren van hergebruik en reparaties van producten en het tegengaan van ‘afvaltoerisme’ en afvaldumpingen.

Bob Roelofs, wethouder Participatie: “Ik voel het enthousiasme en zie de betrokkenheid van de Arnhemmers tijdens dit burgerberaad. Het is inspirerend om te zien hoe inwoners samen nadenken over oplossingen voor een duurzamer afvalbeleid. Dit initiatief toont de kracht van burgerparticipatie en hoe Arnhemmers samen verantwoordelijkheid nemen voor onze toekomst." 

Maanden hard gewerkt aan een advies 

Het Burgerberaad, bestaande uit een door loting bepaalde groep van 150 Arnhemmers, heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan oplossingen om de hoeveelheid afval van inwoners, instellingen en bedrijven tot een minimum te beperken. Het was de eerste keer dat een burgerberaad plaatsvond in Arnhem. 

De samenstelling van het Burgerberaad was representatief voor de bevolking van Arnhem, met een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen, en vertegenwoordiging van verschillende wijken en opleidingsniveaus. Uiteindelijk hebben 139 mensen de bijeenkomsten bezocht; een aantal genodigden viel af door gezondheid, werk of privéredenen. 

Vier bijeenkomsten 

Het Burgerberaad bestond uit vier bijeenkomsten, die begonnen op zaterdag 23 maart. Tijdens de eerste sessie maakten de deelnemers kennis met elkaar en werden zij geïnformeerd over het huidige afvalbeleid. Gedurende de bijeenkomsten gingen de deelnemers in gesprek met experts en verkenden zij diverse invalshoeken van afvalbeheer, ondersteund door ervaren gespreksleiders die zorgden dat alle stemmen gehoord werden. Bovendien hebben zij locaties bezocht zoals een afvalbrengstation en een textielsorteercentrum. 

Gemeenteraad aan zet na de zomer 

Het belangrijkste doel van het beraad was om zwaarwegende adviezen te formuleren voor de gemeenteraad. Na de zomer zullen de aangenomen adviezen getoetst worden op juridische en praktische haalbaarheid, en worden de financiële aspecten in kaart gebracht. De adviezen die door deze toets komen, worden verwerkt in het nieuwe afvalbeleid van de stad waarover de gemeenteraad gaat besluiten, met als streven de hoeveelheid afval per inwoner tot een minimum te beperken en een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren. 

Bekijk de adviezen van het Burgerberaad Afval

Burgerberaad overhandigt adviezen aan Nicky Eppich, voorzitter van de gemeenteraad en Bob Roelofs, Arnhems wethouder Participatie