Verrassing en ontroering op Bronbeek bij Koninklijke Onderscheiding voor Hans Cieraad 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om vrijwilliger Hans Cieraad te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Cieraad ontving de onderscheiding voor ruim 25 jaar onbezoldigd vrijwilligerswerk op Bronbeek, waar burgemeester Ahmed Marcouch hem de versierselen opspeldde. De 89-jarige was naar het landgoed gelokt voor een vrijwilligersfeest met collega’s waar ook zijn familie welkom was. Marcouch: "Trouw wordt beloond."

Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek is 160 jaar geleden opgericht en vierde dat eerder dit jaar met een bezoek van beschermvrouwe Prinses Beatrix. Zij sprak met de 40 veteranen uit alle onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht en de militairen van het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch leger KNIL. Hans Cieraad was hierbij, voorgedragen door zijn leidinggevenden als baken in zee die alles in huis heeft om de vrijwilligers te vertegenwoordigen. 

Missie

Cieraad gidst intussen met 100 onbezoldigde collega’s jaarlijks duizenden bezoekers door het museum en leidt hen rond in de bibliotheek met meer dan 15.000 documenten. Ook helpt hij in het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan, dat geheel is ingericht naar Indonesische stijl. Burgemeester Marcouch, vorig weekend actief met de herdenkingen voor de Slag om Arnhem, verwees naar de 4 jaarlijkse herdenkingen die op Bronbeek plaatsvinden bij de monumenten. In augustus worden hier de oorlogsslachtoffers herdacht uit de jongenskampen en vrouwenkampen en ook de slachtoffers van de Birma-Siam en Pakan Baroe spoorweg. In september worden de Papuastrijders en de Japanse Zeetransporten herdacht.  

Indisch

"Samen met uw onbezoldigde collega’s maakt u het grote Indische verhaal toegankelijk. Want nog veel te weinig mensen kennen de koloniale militaire geschiedenis van Nederland", zei Marcouch tegen een beduusde Cieraad, die het weliswaar opmerkelijk vond dat zoveel familie hem vergezelde, maar geen idee had van wat de koning die middag voor hem in petto had. 
"Niemand doet ooit tevergeefs een beroep op u", loofde Marcouch zijn opvallende onbaatzuchtigheid en legendarische beschikbaarheid. Als extra verdienste noemde Marcouch het eigen initiatief van Cieraad: "Al voor u de vraag krijgt, heeft u in gang gezet wat volgens u gebeuren moet." 

Voorbeeld

De burgemeester benadrukt dat medewerkers er goed aan doen om uit eigen beweging te laten zien wat zij in huis hebben aan interesse, kennis en vaardigheden, omdat het jongeren helpt die vooruit willen komen: "Leer uit je werk en laat dat zien. Loop vooruit met wat je kunt op wat van je gevraagd wordt. Zo in jezelf investeren, dat doe je met voorbeelden als Cieraad om je heen."
Marcouch bedankte ook de familieleden die maar al te vaak richting Bronbeek moeten als zij op zoek zijn naar Cieraad; in de museumwinkel, bij de parkeerplaatsen of bij de wekelijkse jeu de boules die hij organiseert voor de buurtbewoners: "Mijnheer Cieraad, ik geloof weinig van die 8 uur die wekelijks op uw naam staat." 

Koninklijke onderscheiding aanvragen 

Burgemeester Ahmed Marcouch: "Ik hoop op een groei aan aanvragen uit alle hoeken van onze samenleving. Spot de actieve Arnhemmers aan wie u zich kunt optrekken en vindt hen onder de conciërges bij de scholen, de moeders in de weggeefwinkels, de vrijwilligers bij politie en brandweer of de hulpkrachten bij repair café’s."  

Op www.arnhem.nl/lintje staat wat nodig is voor de voordracht.

Hans Cieraad met burgemeester Ahmed Marcouch en familie