Meer Arnhemmers krijgen coronasteun. Criteria voor TONK-regeling verruimd

Meer Arnhemmers kunnen een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De gemeente Arnhem heeft de criteria verruimd om voor de tegemoetkoming in aanmerking te kunnen komen. De verruiming geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

De afgelopen maanden werd er - net als in de meeste gemeenten - veel minder beroep op de regeling gedaan dan verwacht. 

Zeer soepele regels

Arnhem kende al zeer soepele beleidsregels voor het toekennen van TONK. Nagenoeg alle kosten die samenhangen met wonen, worden in de beoordeling meegenomen. Ook hanteren we geen maximumvergoeding. Daarnaast speelt de hoogte van het inkomen van de aanvrager geen rol. Maar nu blijkt dat het aantal aanvragen nog steeds achterblijft bij de verwachting. Daarom zijn de criteria nu verder verruimd.

Ruimere criteria

Om in aanmerking te komen voor de regeling moest er aanvankelijk sprake zijn van een inkomensterugval van 25%. Dat criterium wordt nu verlaagd naar 15%. Ben je getrouwd of woon je samen? Dan hoeft er slechts bij 1 van de partners een inkomensterugval van 15% te zijn. Alle eerder ingediende aanvragen worden daarom nu opnieuw bekeken met het nieuwe criterium. Deze inwoners krijgen van ons bericht of zij alsnog in aanmerking komen voor TONK. Daarnaast roepen we op om na te gaan of zij wellicht ook recht hebben op deze ondersteuning. Aanvragen kan tot en met 31 juli 2021 via www.arnhem.nl/tonk. Let op: je hebt DigiD nodig.

Wat zijn woonkosten

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Woonkosten zijn meestal de grootste kostenpost in een huishouden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de huur, hypotheek, kosten van gas, water en elektriciteit, stageld of pacht. Het is een vorm van bijzondere bijstand specifiek voor inwoners die normaal gesproken hiervoor niet in aanmerking zouden komen. Arnhemmers kunnen sinds 1 maart van dit jaar een aanvraag voor TONK indienen. Deze regeling loopt tot 1 juli 2021, maar het Rijk heeft inmiddels besloten de TONK te verlengen. Vanaf 1 juli komt de gemeente daarom met een nieuwe TONK-regeling, die loopt tot 1 oktober 2021. Meer informatie op: www.arnhem.nl/tonk