Publiek kan archeologisch onderzoek Kerkplein van dichtbij volgen

In januari en februari zijn archeologen zijn op het Kerkplein in Arnhem bezig met opgravingen. Zij verwachten materiaal aan te treffen uit de periode 900 - 1000. Jong en oud kunnen meekijken naar de opgraving en meehelpen met het bestuderen ervan. Op verschillende momenten vertelt de stadsarcheoloog publiek over de stand van zaken van de opgraving en de betekenis ervan voor Arnhem. Speciaal hiervoor staat de Archeologie Kiosk op het Kerkplein.

Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de bouw van Focus Filmtheater en woningen op het Kerkplein. Tijdens een vooronderzoek vorig jaar zijn resten gevonden uit de periode 900 - 1000. In die periode ontwikkelde Arnhem zich van dorp naar stad en van die periode in de Arnhemse geschiedenis weten we nog niet zo veel. Dat maakt het onderzoek extra interessant voor archeologen én geïnteresseerde Arnhemmers.

Tijdens een aantal wekelijkse activiteiten is het onderzoek van nabij te volgen:

Een archeoloog vertelt - elke dinsdag en donderdag om 14:00 uur

Twee keer per week vertelt één van de vrijwilligers over de voortgang van de opgraving. Wat is er tot dusver gevonden en wat betekent het? Dit gebeurt op dinsdag 17, 24 en 31 januari en 7 en 14 februari en op donderdag 19 en 26 januari en 2, 9 en 16 februari.

ArcheoHotspot Arnhem - elke woensdag en vrijdag van 12:00 uur tot 16:00 uur

De ArcheoHotspot is ter plekke in de Archeologie Kiosk bezig met vondsten uit de opgraving. Belangstelleden kunnen langskomen om het materiaal te bekijken en mee te helpen met het bestuderen ervan. Dit kan op woensdag 18 en 25 januari en op 1, 8 en 15 februari 2017.
En op vrijdag 13, 20 en 27 januari en 3 en 10 en februari 2017.

Spreekuur Stadsarcheoloog -  vrijdag 3 februari 2017 om 13:00 uur

Stadsarcheoloog Martijn Defilet vertelt in de Archeologie Kiosk over de opgraving en het belang ervan voor de geschiedenis van Arnhem.

Rondleiding Binnenstad Zuid

Mensen die ook geïnteresseerd zijn in de andere werkzaamheden in de Zuidelijke Binnenstad, bijvoorbeeld de nieuwbouw Focus Filmtheater, het bovengronds brengen van de Jansbeek, de herinrichting van Trans, Weerdjesstraat en Rodenburgstraat, de nieuwbouw bij Bartok etc. kunnen zich aanmelden voor een rondleiding door de Zuidelijke Binnenstad. Deze vindt elke eerste vrijdag van de maand plaats om 12.00 uur vanaf de informatiewinkel aan de Trans 26-27. Aansluitend aan de rondleiding van 3 februari kunnen deelnemers naar de stadsarcheoloog op het Kerkplein luisteren. Aanmelden kan via zuidelijkebinnenstad@arnhem.nl.

Livestream

Voor meer informatie en een overzicht van alle verhalen en beeldmateriaal en een livestream: volg de Facebookpagina van de ArcheoHotspots.

 

Uitgelicht