Resultaat onderzoeken hulpverlening bij overlijden Bekiro

Dit is een gezamenlijk persbericht van Pro Persona Arnhem en gemeente Arnhem

Op 22 december 2018 overleed de twaalfjarige Bekiro in zijn ouderlijk huis als gevolg van geweld door zijn vader. Burgemeester Ahmed Marcouch: 'Dit grote verlies is een drama voor het gezin, de familie en betrokkenen. Deze vreselijke gebeurtenis is bijna een jaar geleden, maar de naasten van Bekiro moeten hem nog elke dag missen.' Directeur Piet van der Zandt van Pro Persona Arnhem vult aan: 'Na zoiets ingrijpends moet je met elkaar in de spiegel kijken. Hebben we iets over het hoofd gezien en hadden we iets anders moeten doen?' Vandaag zijn de resultaten van de onderzoeken naar de hulpverlening bekendgemaakt.

De gemeente Arnhem en GGZ-instelling Pro Persona hebben onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de geboden ondersteuning en hulpverlening. Veiligheidsregio Gelderland-Midden onderzocht de ondersteuning van de gemeente en Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) deed onderzoek naar de hulpverlening van Pro Persona.

VGGM en COT concluderen dat dit drama niet was te voorzien en dat de hulpverleners het niet hadden kunnen voorkomen. Er waren bij de hulpverleners geen aanwijzingen dat een dergelijke dramatische gebeurtenis zou kunnen plaatsvinden. De onderzoekers constateren wel dat er verbeterpunten zijn die gaan over het vastleggen van werkwijzen en afspraken en het communiceren met elkaar, met cliënten en hun omgeving. Daar gaan de organisaties mee aan de slag.

Burgemeester Marcouch: 'De conclusies van het onderzoek veranderen voor de familie en nabestaanden helemaal niets. Ik kan alleen maar hopen dat zij een manier vinden om met dit gemis om te gaan. In Arnhem missen we Bekiro nog elke dag.' Directeur Piet van der Zandt van Pro Persona Arnhem: ’Dat de onderzoekers concluderen dat de hulp passend was, verzacht natuurlijk het leed van de familie niet. Het is toch goed dat deze dramatische gebeurtenis grondig is geëvalueerd’.

Bijlage: Samenvatting onderzoeken calamiteit Dragonstraat 22 december 2018 (pdf 221 kB)