Succesvolle aanpak bestrijding leegstand geëvalueerd

De bijzonder succesvolle aanpak van Arnhem om leegstand te bestrijden, hoeft niet langer een aparte status te hebben. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders na een evaluatie van het transformatiebeleid dat sinds 2015 van kracht is. In totaal is de afgelopen jaren 107.000 vierkante meter kantoor, bedrijf- of winkelruimte getransformeerd naar vooral nieuwe woningen zo blijkt uit de evaluatie. Daarmee is Arnhem absoluut koploper met het transformeren van leegstand buiten de Randstad.

Enkele in het oog springende transformaties die in Arnhem hebben plaatsgevonden zijn:
de realisatie van bijna driehonderd studentenkamers in een voormalige kantoortoren van Rijkswaterstaat in de Arnhemse wijk Presikhaaf, de realisatie van een mix van horeca en wonen aan het Gele Rijders Plein en de komst van een museum (Collectie De Groen), horeca en wonen in een voormalige dansschool aan de Weverstraat.

Leegstand acceptabel

Nu door alle transformaties de leegstand naar een aanvaardbaar niveau is gedaald stelt het college voor om het specifieke transformatiebeleid te beïndigen. Op korte termijn staat er bovendien nog eens 102.000 vierkante meter in de planning om te worden getransformeerd. Bijvoorbeeld de komst van ruim vijfhonderd woningen in het voormalig Postkantoor (ING-gebouw) aan de Velperwerg en kantoren aan de Jansbuitensingel die worden getransformeerd naar woningen. De dan nog resterende leegstand voorziet in een behoefte uit de markt aan bijvoorbeeld kantoorruimte.

infographic transformaties