Week van de Veiligheid 2019 komt met nieuwe tricks & trucs

De gemeente Arnhem, de politie, brandweer en teams leefomgeving grijpen volgende week de Week van de Veiligheid aan om Arnhemmers te laten zien hoe zij door samen te werken het gevaar van inbrekers en overvallers vóór zijn. Hun successen boeken zij dankzij alerte bewoners die zich beveiligen, aangiften doen en getuigen.

In het Stadhuis worden donderdag 10 oktober om 14 uur 65-plussers uit het centrum, Sonsbeek-Noord, Heijenoord en Klingelbeek ontvangen, die zich laten bijscholen over veilig wonen, babbeltrucs, brandpreventie en slachtofferhulp door de politie, brandweer, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) en de gemeente.

Waarschuwingsbord per locatie en extra controles 

De politie gaat in de Week van de Veiligheid in Arnhem extra controleren op de heling van gestolen voorwerpen, waaronder gestolen fietsen. Ook op de fietsverlichting wordt extra gecontroleerd. Gemeente Arnhem plaatst tekstborden, die waarschuwen tegen inbraak. De borden komen op locaties waar veel wordt ingebroken, zodat bewoners extra opletten. 
De afname van inbraken is voor een groot deel te danken aan mensen die hun huis steeds beter beveiligen, aan oplettende buurtgenoten die boevengedrag herkennen en aan slachtoffers die zo gedetailleerd mogelijk aangifte doen.  

Nieuwe bedreiging

Burgemeester Marcouch: ‘Wat dit betreft is voor ons in Arnhem nog veel te winnen, als stad die zich verbetert, maar met veiligheid toch nog pijnlijk diep onder het landelijke gemiddelde zit. En dan zien wij ook nog nieuwe methoden opkomen om mensen te beroven van hun huis en haard, zoals het binnendringen via babbeltrucs aan de deur en op de computer.’ 

Intussen maakt Marcouch zich op om ook de nieuwe bedreigingen voor Arnhem van de groeiende georganiseerde misdaad onder controle te krijgen, met zijn pleidooi naar Den Haag om te investeren in goed opgeleide rechercheurs en experts die drugscriminelen opsporen, die crimineel vergaarde bezittingen vaker en sneller afpakken. Ook dringt hij aan op het besef bij druggebruikers, dat achter hun gebruik een forse criminele wereld schuil gaat (liquidaties, afpersingen). Dit besef zou bij gewetensvolle gebruikers de feestvreugde al flink moeten verlagen.

#WvdV op social media

Op social media deelt gemeente Arnhem komende week video's van mensen die zich inzetten om Arnhem veilig te houden, waaronder die over de samenwerking tussen gemeente, brandweer, politie en team leefomgeving. 

logo week van de veiligheid