Arnhemse trends in de Staat van de Stad

Hoeveel inwoners heeft Arnhem? En hoeveel woningen? Hoe tevreden zijn de Arnhemmers met hun leefomgeving? Hoeveel banen zijn er en hoeveel Arnhemmers hebben geen baan? Deze en veel meer gegevens zijn te lezen in de 'Staat van de Stad 2019'.

De Staat van de Stad is een overzicht van belangrijke trends en ontwikkelingen en wat die betekenen voor Arnhem. In de Staat van de Stad staan cijfers over de thema's bevolking, woningen, arbeidsmarkt, fysieke en sociale leefomgeving, armoede en uitkeringen, energie en duurzaamheid, mobiliteit en Wmo en Jeugdwet. 

De 'Staat van de Stad' biedt belangrijke informatie voor de richting die de gemeente op wil. Hoe wij de stad de komende jaren zien en wat we daarbij belangrijk vinden. Dat wordt vastgelegd in de Perspectiefnota. Die wordt dit voorjaar aan de raad gepresenteerd.

De highlights van de Staat van de Stad zijn te zien op de website 'Staat van de Stad 2019'