Hebt u de leefbaarheids- en veiligheidsmonitor al ingevuld?

Mogelijk hebt u per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en de leefbaarheid in uw eigen woonbuurt.

Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Arnhem zijn 16.000 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk Arnhemmers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is op donderdag 3 oktober gestart. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.