Brief naleving adviezen en maatregelen horeca

In de afgelopen week steeg het aantal coronabesmettingen in Nederland. Ook in de Arnhemse horeca ziet de politie dat ondernemers te vaak onvoldoende toezien op de adviezen en maatregelen. Meer toezicht van de politie en handhaving is daarom helaas nodig. We zorgen er zo samen voor dat corona geen tweede kans krijgt in onze stad. Burgemeester Marcouch schreef hier op 23 juli een brief over aan de Arnhemse horeca. Deze leest u hier.

Geachte ondernemer, 

Ik vind het erg om dit aan u te schrijven, helaas constateert de politie te vaak dat ondernemers onvoldoende toezien op de adviezen en maatregelen die moeten voorkomen dat de horeca een plaats van besmetting is. Dat is uitermate bedreigend voor Arnhem, want overal in ons land loopt het aantal besmettingen op, de afgelopen week van 534 naar 887. Zelfs nu al, in de warme zomermaanden.

Het reproductiegetal van 1,29 vertelt ons dat de groei aan besmettingen steeds sneller gaat: elke honderd mensen die besmet zijn, besmetten 129 andere mensen. De besmettingen beginnen nogal eens thuis, op het werk of op feestjes en jammer genoeg begint deze nieuwe hoos aan besmettingen in het hele land meermalen ook in uw branche – in de horeca.

Waarschijnlijk vreest u nu hetzelfde als ik: dat wij moeten overgaan tot sluiting, als wij er niet in slagen deze regels uit te voeren die ons beschermen tegen besmetting. Dat gaat ons allen enorm aan het hart, want zonder horeca is Arnhem geen Arnhem. Zonder horeca zijn wij de zomerse stad niet voor onze vrienden, gasten en andere bezoekers. De horeca waar wij zo graag samen zijn, na de sport of het werk, tussen theater en winkelen.

Geen wonder dat wij zo happy waren met de heropening op 1 juni. Die verliep over het algemeen goed en gezellig, waarvoor alle lof aan u. Maar nu zit er echt niets anders op dan het toezicht van de politie en de handhaving te intensiveren om het enige omhoog te helpen dat tot dusver helpt: de gedragsregels die ons beschermen tegen corona. Het begint met signaleren, observeren en waarschuwen, daarna volgen de boetes en zo nodig de gedwongen sluiting per horecaonderneming. Bij aantoonbare, moedwillige verwijtbaarheid van het verzuim van het naleven van de coronamaatregelen door u of uw publiek, wordt hard opgetreden.

Ik vertrouw erop dat u zich verantwoordelijk voelt voor uw gasten en samen met hen zorgt voor de regels. Want die werken, gelukkig. Maar wel alleen als ze worden nageleefd. Graag wens ik u een mooie, veilige en gezonde zomer.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Ahmed Marcouch