Hulp, welzijn en zorg

Arnhemse organisaties binnen het sociale domein proberen hun ondersteuning voor inwoners zo goed mogelijk door te zetten. Toch zorgt het coronavirus helaas voor tijdelijke veranderingen. Daarnaast ontstaan er verschillende vormen van hulp en initiatieven in en rondom Arnhem. Op deze pagina leest u meer over hulp, welzijn en zorg ten tijde van corona.

Welzijn & zorg

Sociale wijkteams en wijkcoaches

Via telefoon en andere digitale kanalen (zoals Whatsapp en e-mail) blijft het mogelijk om contact op te nemen en te houden met de sociale wijkteams en individuele wijkcoaches. De wijkcoaches werken thuis. Ook keukentafelgesprekken gaan telefonisch, tenzij de veiligheid van een inwoner in gevaar is. Het serviceteam is bereikbaar via 088-226 00 00.

Alle locaties zijn gesloten en de inloopspreekuren gaan niet door. Op de website van de wijkteams staan steeds de actuele informatie en stand van zaken vermeld. Daarnaast zetten de wijkteams de diverse socialmediakanalen in, zoals Facebook en Twitter. De informatie is ook op de verschillende locaties in de wijken opgehangen.

Dagbesteding voor ouderen

De meeste aanbieders van dagbesteding voor ouderen hebben hun deuren gesloten. Aanbieders hebben nog wel telefonisch contact met ouderen. Afhankelijk van het plan van de inwoner wordt waar nodig extra hulp ingezet. Bijvoorbeeld door vaker telefonisch contact te houden of een vrijwilliger die langsgaat. Aanbieders van dagbesteding leveren regelmatig ook thuiszorg en houden op die manier een oogje in het zeil. Hierbij worden de maatregelen vanuit het RIVM gevolgd. Indien noodzakelijk wordt er geschakeld met de casemanager, wijkcoach, en het netwerk van de oudere. 

Werkbedrijf Scalabor

Werkbedrijf Scalabor is nog open. Een deel van de medewerkers heeft namelijk behoefte aan structuur en regelmaat, Scalabor wilt dit zoveel als mogelijk blijven bieden. Daarnaast is het belangrijk dat een aantal vitale opdrachten in de regio doorgaan, zoals  schoonmaak en de onderhoud van een openbare ruimte.

Doelgroepenvervoer door Avan

Leerlingenvervoer, vervoer naar jeugdwetinstellingen, vervoer naar dagbesteding en vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi) wordt in Arnhem uitgevoerd daar Avan. Avan rijdt nog steeds. Omdat er minder vraag is naar vervoer, zijn er ook minder chauffeurs beschikbaar. Avan roept u op om enkel te reizen als het noodzakelijk is en u in goede gezondheid bent. Hierbij verwijst Avan naar de richtlijnen van RIVM. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website avan-vervoer.nl of bel met de klantenservice van Avan op telefoonnummer: 0900-463 65 26.

Jeugdhulp in onveilige thuissituaties

Er is een nauwe samenwerking tussen de sociale wijkteams en Veilig Thuis.  Wanneer vanuit Veilig Thuis een ernstig signaal van onveiligheid binnenkomt, zijn de wijkteams beschikbaar om huisbezoeken te doen in het kader van veiligheid. Het kan zijn dat er zorg moet worden ingezet. De gemeente Arnhem heeft contact met diverse aanbieders om te kijken wat zij kunnen bieden voor deze kinderen. Daarnaast staat het Sociale wijkteam in contact met de Spoedeisende zorg (24 uurs zorg) van de Jeugdbescherming en de Ambulante Spoedzorg van Lindenhout. 

Heeft u vragen over ondersteuning, jeugdhulp of Veilig Thuis? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij het sociaal wijkteam of bel naar 088- 226 0000. Heeft u vragen over de noodopvang? Neem dan contact op met de gemeente via noodopvangkinderen@arnhem.

Opvang van daklozen

Omdat opvang juist in deze tijd erg belangrijk is, openden we extra opvanglocaties. Daklozen die opvang willen, kunnen zich zoals altijd melden bij:

  • IrisZorg Remisestraat (volwassenen)
  • Stoelenproject (volwassenen)
  • Jonahuis (jongeren 18-27)

Verslaafden en niet-verslaafden, gezonden en zieken, mannen en vrouwen, jongeren en volwassenen worden gescheiden opgevangen, volgens richtlijnen van het RIVM. VGGM heeft hierover de regie.

De opvangvoorzieningen volgen alle richtlijnen van het RIVM. Bij vermoeden van een besmetting nemen de opvangvoorzieningen contact op met de huisarts of met de corona-hulplijn. Doet zich een besmetting voor? Dan wordt deze persoon waar mogelijk binnen de opvangvoorziening in isolatie geplaatst. Is dit niet mogelijk? Dan wordt in overleg met de GGD en de gemeente bekeken waar dit wel kan.

Welzijnsorganisaties en mantelzorg

Welzijnsorganisaties als SWOA, MVT, Rijnstad, AM Support en Presikhaaf University stemmen af hoe ze ondersteuning, mogelijk op een alternatieve manier, aan kunnen blijven bieden. Het gaat hier om laagdrempelige groepsactiviteiten voor kwetsbare ouderen, maaltijdvoorziening, jongerenwerk.

Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg (MVT), Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), Rijnstad en gemeente Arnhem hebben daarnaast de hulpwebsite www.voorelkaarinarnhem.nl opgericht. Sociaal werkers en vrijwilligers staan klaar voor inwoners die vragen hebben en praktische hulp kunnen gebruiken. Daarnaast gaan de medewerkers en vrijwilligers ook actief met de bij hen bekende inwoners bellen om te kijken hoe het hen gaat.

 

Hulp & initiatieven

Hulp bieden of krijgen

Voor elkaar in Arnhem

Het coronavirus vraagt veel van ons. We moeten zoveel mogelijk uit elkaars buurt blijven. Dat is soms lastig. Want hoe doet u boodschappen als u niet meer naar buiten mag? En met wie deelt u uw zorgen wanneer u alleen woont? Arnhemse organisaties voor sociaal werk bundelden daarom hun krachten met het platform voor 'elkaar in Arnhem'. Heeft u hulp nodig? Of wilt u juist hulp bieden? Ga dan naar www.voorelkaarinarnhem.nl of bel tussen 10:00 en 19:00 naar 026-3127702.

Vitesse voor elkaar

Ook de Arnhemse voetbalclub Vitesse staat klaar voor anderen. Via www.vitessevoorelkaar.nl kunt u uw hulp aanbieden. Door bijvoorbeeld een kaartje te schrijven, boodschappen te doen of even met iemand te bellen. Heeft u juist hulp nodig? Ook dan kunt u terecht bij Vitesse voor elkaar. 

Voedselbank Arnhem

De voedselbanken in Arnhem blijven open. De tijden van de winkel in Arnhem-Zuid blijven ongewijzigd. Het distributiecentrum in Arnhem-Noord sluit een uur eerder dan normaal. Deze is open van 15:30 tot 17:00.

Er zijn genoeg vrijwilligers om de voedselbanken open te houden. Wel zijn donaties in deze moeilijke tijden fijn. Lees meer op de website van de Voedselbank Arnhem.

Steun voor lokale ondernemers

Bezorg- en afhaalservice

Diverse ondernemers in de binnenstad zijn samen met Platform Binnenstad Arnhem gestart met het gratis huis-aan-huis bezorgen van producten. Ook is het nu mogelijk om bestellingen af te halen. Lees er meer over op de website van Platform Binnenstad Arnhem.

Tijdelijk Noodfonds Ondernemersfonds Arnhem

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) richtte in overleg met gemeente Arnhem een tijdelijk noodfonds op. Het doel van dit fonds is het ondersteunen van projecten en initiatieven die de economische schade voor Arnhemse ondernemers door de gevolgen van het coronavirus beperken. Lees er meer over op de website van het Ondernemersfonds Arnhem

Omgaan met de nieuwe thuissituatie

Tips voor thuis

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben een grote invloed op ons leven. En omdat we nu veel binnen moeten blijven, kunnen de spanning thuis hoog oplopen. Dit zorgt soms voor vragen. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft daarom tips aan ouders, kinderen, gemeenten en professionals. U leest de tips op de website van het Nederlands Jeugdinstituut

Kinderen vertellen over corona

Voor kinderen zijn dit spannende en onwerkelijke tijden. Ze gaan niet naar school en moeten sociaal contact zoveel mogelijk vermijden. Dit is voor sommige kinderen lastig te begrijpen. Hoe legt u uw kinderen uit wat er aan de hand is? En hoe praat u over de impact van het virus, wanneer ze bang zijn? Op de website van kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie leest u adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties.

Zorgen over een onveilige thuissituatie

Heeft u zorgen over de veiligheid van uzelf of uw omgeving? Dit is wat u kunt doen:

  • Veilig Thuis bellen op 0800 - 2000 voor advies of het doen van een melding. Veilig Thuis is het meld- en adviespunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  • Bel het sociale wijkteam. Zij kijken bijvoorbeeld of noodopvang op school of kinderopvang voor kinderen in een onveilige situatie nodig is.
  • Kinderen kunnen bellen met de Kindertelefoon 0800-0432 of chatten via www.kindertelefoon.nl.
  • Bel bij acute situaties naar 112.

Kijk voor meer informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Informatie over corona in begrijpelijke taal

Steffie legt het coronavirus uit

Door het coronavirus komt er veel nieuwe informatie op ons af. Om ons heen verandert er van alles. Het gaat soms zo snel, dat het misschien lastig is om allemaal te volgen. Daarom legt Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een heel eenvoudige manier uit. Ga naar https://corona.steffie.nl/nl.

Coronavirus beschreven in eenvoudige taal

Op de website van Pharos leest u up-to-date informatie over het coronavirus. Daarnaast is hier ook informatie te vinden in andere talen. Zoals Turks, Arabisch en Pools. 

Informatie over het coronavirus in gebarentaal

Op de website van Rijksoverheid vindt u verschillende video's over het coronavirus in gebarentaal

Extra handen voor de zorg

Heeft u een achtergrond in de zorg en wilt u helpen tijdens de coronacrisis? Dat kan! Meld u aan via extra handen voor de zorg.