Hulp, welzijn en zorg

Arnhemse organisaties binnen het sociale domein proberen hun ondersteuning voor inwoners zo goed mogelijk door te zetten. Toch zorgt het coronavirus helaas voor tijdelijke veranderingen. Daarnaast ontstaan er verschillende vormen van hulp en initiatieven in en rondom Arnhem. Op deze pagina leest u meer over hulp, welzijn en zorg ten tijde van corona.

Welzijn & zorg

Sociale wijkteams en wijkcoaches

Heeft u een afspraak staan? Dan bellen de wijkteams of het nodig is om deze afspraak thuis door te laten gaan of om te kijken naar een andere mogelijkheid. In principe is de afspraak online of telefonisch. Alleen bij hoge uitzondering komten de wijkteams bij u thuis langs.

Komt het wijkteam bij u thuis langs? Dan bellen ze kort voor de afspraak met een aantal vragen. Bijvoorbeeld of u klachten heeft en of het mogelijk is om bij u thuis 1,5 meter afstand te houden.

Heeft u al een coach? Dan kunt u deze gewoon bellen of mailen. U kijkt dan samen wat past. Heeft u nog geen coach en wilt u een afspraak maken? Plan dan online een afspraak of neem contact op via 088-226 00 00. Kijk voor meer informatie op de website van de Wijkteams Arnhem.
 
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn alle inloopspreekuren gesloten. 

Ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat door, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Denk hierbij aan individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Voor het groepsgerichte aanbod, zoals groepsbegeleiding en activerend werk, hebben aanbieders aanpassingen doorgevoerd zodat zij kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Voorbeelden zijn kleinere groepen, een verdeling van inwoners over de hele week, een verlenging van de openingstijden of deels thuiswerken. Indien het niet mogelijk is om deel te nemen aan het groepsgerichte aanbod, vindt er overleg plaats tussen de inwoner, het sociale wijkteam en de aanbieder om te komen tot een passende oplossing. 

Werkbedrijf Scalabor

Werkbedrijf Scalabor is open. Een deel van de medewerkers heeft namelijk behoefte aan structuur en regelmaat. Scalabor wilt dit zoveel als mogelijk blijven bieden. Daarnaast is het belangrijk dat een aantal vitale opdrachten in de regio doorgaan, zoals schoonmaak en de onderhoud van een openbare ruimte.

Doelgroepenvervoer door Avan

Leerlingenvervoer, vervoer naar jeugdwetinstellingen, vervoer naar dagbesteding en vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi) wordt in Arnhem uitgevoerd daar Avan. Avan rijdt nog steeds. Omdat er minder vraag is naar vervoer, zijn er ook minder chauffeurs beschikbaar. Avan roept u op om enkel te reizen als het noodzakelijk is en u in goede gezondheid bent. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website avan-vervoer.nl of bel met de klantenservice van Avan op telefoonnummer: 0900-463 65 26.

Jeugdhulp in onveilige thuissituaties

Er is een nauwe samenwerking tussen de sociale wijkteams en Veilig Thuis. Wanneer vanuit Veilig Thuis een ernstig signaal van onveiligheid binnenkomt, zijn de wijkteams beschikbaar om huisbezoeken te doen. Het kan zijn dat er zorg moet worden ingezet. De gemeente Arnhem heeft contact met diverse aanbieders om te kijken wat zij kunnen bieden voor deze kinderen. Daarnaast staat het Sociale wijkteam in contact met de Spoedeisende zorg (24 uurs zorg) van de Jeugdbescherming en de Ambulante Spoedzorg van Lindenhout. 

Heeft u vragen over ondersteuning, jeugdhulp of Veilig Thuis? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij het sociaal wijkteam of bel naar 088- 226 00 00.

Opvang van daklozen

Omdat opvang juist in deze tijd erg belangrijk is, openden we extra opvanglocaties. Daklozen die opvang willen, kunnen zich zoals altijd melden bij:

 • IrisZorg Remisestraat (volwassenen)
 • Stoelenproject (volwassenen)
 • Jonahuis (jongeren 18-27)

In samenwerking met VGGM kijken deze instellingen welke opvang past. Verslaafden en niet-verslaafden, gezonden en zieken, mannen en vrouwen, jongeren en volwassenen worden gescheiden opgevangen, volgens richtlijnen van het RIVM. 

De opvangvoorzieningen volgen alle richtlijnen van het RIVM. Bij vermoeden van een besmetting nemen de opvangvoorzieningen contact op met de huisarts of met de corona-hulplijn. Doet zich een besmetting voor? Dan wordt deze persoon waar mogelijk binnen de opvangvoorziening in isolatie geplaatst. Is dit niet mogelijk? Dan wordt in overleg met de GGD en de gemeente bekeken waar dit wel kan.

Er zijn ook voorzieningen voor overdag:

 • Het Stoelenproject en Remisestraat zijn open van 21.00 uur tot 09.15 uur.
 • De Soepfiets van het Leger des Heils rijdt op maandag van 18.00 - 20.00 uur met soep, brood en koffie langs plaatsen waar daklozen vaak verblijven, zoals Park Lauwersgracht, rond Rozet en rond Arnhem Centraal. 
 • Op zondagmiddagen staat de Soepkar van De Zwervers (Straatzaken) in Park Lauwersgracht om maaltijdpakketjes aan dak- en thuislozen uit te delen. 
 • Stichting FC Lauwersgracht (initiatiefnemer Tonnie van den Herik) is op zondagmiddag geopend voor dak- en thuislozen. Het adres is Beekstraat 63.
Welzijnsorganisaties en mantelzorg

Welzijnsorganisaties als SWOA, MVT, Rijnstad, AM Support en Presikhaaf University stemmen af hoe ze ondersteuning, mogelijk op een alternatieve manier, aan kunnen blijven bieden. Het gaat hier om laagdrempelige groepsactiviteiten voor kwetsbare ouderen, maaltijdvoorziening, jongerenwerk.

 

Hulp & initiatieven

Hulp bieden of krijgen

Voor elkaar in Arnhem

Het coronavirus vraagt veel van ons. We moeten zoveel mogelijk uit elkaars buurt blijven. Dat is soms lastig. Want hoe doet u boodschappen als u niet meer naar buiten mag? En met wie deelt u uw zorgen wanneer u alleen woont? Arnhemse organisaties voor sociaal werk bundelden daarom hun krachten met het platform voor 'elkaar in Arnhem'. Heeft u hulp nodig? Of wilt u juist hulp bieden? Ga dan naar www.voorelkaarinarnhem.nl of bel tussen 10.00 en 19.00 uur naar 026-31 27 702.

Vitesse voor elkaar

Ook de Arnhemse voetbalclub Vitesse staat klaar voor anderen. Via www.vitessevoorelkaar.nl kunt u uw hulp aanbieden. Door bijvoorbeeld een kaartje te schrijven, boodschappen te doen of even met iemand te bellen. Heeft u juist hulp nodig? Ook dan kunt u terecht bij Vitesse voor elkaar. 

Voedselbank Arnhem

De voedselbanken in Arnhem zijn open. De tijden van de winkel in Arnhem-Zuid zijn ongewijzigd. Het distributiecentrum in Arnhem-Noord sluit een uur eerder dan normaal. Deze is open van 15.30 tot 17.00 uur.

Er zijn genoeg vrijwilligers om de voedselbanken open te houden. Wel zijn donaties in deze moeilijke tijden fijn. Lees meer op de website van de Voedselbank Arnhem.

Steun voor lokale ondernemers

Tijdelijk Noodfonds Ondernemersfonds Arnhem

Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) richtte in overleg met gemeente Arnhem een tijdelijk noodfonds op. Het doel van dit fonds is het ondersteunen van projecten en initiatieven die de economische schade voor Arnhemse ondernemers door de gevolgen van het coronavirus beperken. Lees er meer over op de website van het Ondernemersfonds Arnhem

Omgaan met de nieuwe thuissituatie

Tips voor thuis

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus hebben een grote invloed op ons leven. En omdat we nu veel binnen moeten blijven, kunnen de spanning thuis hoog oplopen. Dit zorgt soms voor vragen. Het Nederlands Jeugdinstituut geeft daarom tips aan ouders, kinderen, gemeenten en professionals. U leest de tips op de website van het Nederlands Jeugdinstituut

Kinderen vertellen over corona

Voor kinderen zijn dit spannende en onwerkelijke tijden. Ze gaan niet naar school en moeten sociaal contact zoveel mogelijk vermijden. Dit is voor sommige kinderen lastig te begrijpen. Hoe legt u uw kinderen uit wat er aan de hand is? En hoe praat u over de impact van het virus, wanneer ze bang zijn? Op de website van kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie leest u adviezen en informatie van verschillende experts en organisaties.

Zorgen over huiselijk geweld

Door de coronacrisis zijn we meer thuis dan we gewend zijn. Dit zorgt soms voor spanning en stress, wat kan leiden tot huiselijk geweld. Heeft u zorgen over de veiligheid van uzelf of uw omgeving? Dan kunt u het volgende doen:

 • Veilig Thuis bellen op 0800-2000 voor advies of het doen van een melding. Of chat met Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. Veilig Thuis is het meld- en adviespunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 • Het sociale wijkteam bellen op 088-226 00 00. Zij kijken bijvoorbeeld wat nodig is voor gezinnen waar het thuis onveilig is.
 • Kinderen kunnen bellen met de Kindertelefoon op 0800-0432 of chatten via www.kindertelefoon.nl.
 • Is het een acute situatie? Bel dan 112.

Kijk voor meer informatie op onze pagina over hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Informatie over corona in begrijpelijke taal

Steffie legt het coronavirus uit

Door het coronavirus komt er veel nieuwe informatie op ons af. Om ons heen verandert er van alles. Het gaat soms zo snel, dat het misschien lastig is om allemaal te volgen. Daarom legt Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een heel eenvoudige manier uit. Ga naar https://corona.steffie.nl/nl.

Coronavirus beschreven in eenvoudige taal

Op de website van Pharos leest u up-to-date informatie over het coronavirus. Daarnaast is hier ook informatie te vinden in andere talen. Zoals Turks, Arabisch en Pools. 

Extra handen voor de zorg

Heeft u een achtergrond in de zorg en wilt u helpen tijdens de coronacrisis? Dat kan! Meld u aan via extra handen voor de zorg.